Hopp til hovedinnholdet

​​Tar grep om transportbarriere​

Publisert:
Oppdatert:
Hånd som holder seg fast på buss
For at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter, må de komme seg dit.

I mange kommuner er avstand mellom unge og fritidstilbud en barriere for deltakelse. For at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter, må de være tilgjengelige. Regjeringen vil gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere. De vil samle og dele informasjon om transportløsninger som bidrar til å gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelige for barn og unge.

I arbeidet med Handlingsplanen for like muligheter til å delta fra Regjeringen, kom det frem noen råd basert på innspill fra barn og ungdom:

  • Bedre kollektivtilbud tilpasset fritidsaktiviteter slik at alle også kommer seg trygt hjem fra fritidsaktiviteten.
  • Billigere månedskort eller gratis transport for barn og ungdom til og fra fritidsaktiviteter

Vis frem transportløsninger på stotte.ungfritid.no

Transport som barriere kan henge sammen med økonomi, og at familien ikke har råd til å betale for at barna skal komme seg til og fra aktivitet. Det kan også være mangel på kollektivtilbud eller store avstander som gjør det utfordrende. Transport som barriere trekkes frem i store og små kommuner i hele Norge, og nevnes i Handlingsplanen for økt deltagelse som regjeringen nylig la frem. Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner til å vise frem sine løsninger.

– På stotte.ungfritid.no, finnes det et filter slik at man kan finne støtteordninger som hjelper til med å bygge ned barrieren transport, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Det er flere måter å bidra til å løse problemet på, og at det er viktig å vise frem alle.

– Vi oppfordrer alle som har gode ordninger for transport til å legge dem til på stotte.ungfritid.no, slik at de blir synlige for flere. Enten det er kommunen som har støtteordninger, eller korpset som har ordning for samkjøring. Det kan også fungere som inspirasjon til andre om å ta tak i transportbarrieren, og bidra til økt deltagelse blant barn og unge, avslutter Slotterøy Johnsen.

Transport er en viktig del av regjeringens handlingsplan for inkludering av barn og unge.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen vil samle og dele informasjon om transportløsninger som bidrar til å gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelige for barn og unge.

Bilde med sitat, sitat i billedtekst
– Det er lettere å se på et barn om det mangler sko, eller fange opp at regningen ikke blir betalt. Når et barn mangler transport, møter det jo ikke opp, er ikke til stede, og man vet ikke nødvendigvis hvorfor, sier Jannicke Haugan, Sparebankstiftelsen SR-Bank

Deler ut støtte til blant annet busskort

Hos Sparebankstiftelsen SR-Bank kan lag å foreninger søke om å få dekket transportkostnader for sine medlemmer, men foreløpig er det ikke så mange som gjør det. Mange søker, men få rapporterer at de bruker støtten til å dekke transport.

– Når vi leser hva pengene går til, så er det som oftest til utstyr, kontingenter eller avgifter, og noen reiser til stevner, samlinger eller cup. Det er veldig få som ber om å få dekket løpende transportutgifter til deltagerne, for eksempel busskort, sier Jannicke Haugan, leder Prosjekt og strategi.

Hun mener noe av årsaken kan være at transport ikke er en like synlig barriere som mangel på utstyr, eller å ikke kunne betale avgifter.

– Det er lettere å se på et barn om det mangler sko, eller fange opp at regningen ikke blir betalt. Når et barn mangler transport, møter det jo ikke opp, er ikke til stede, og man vet ikke nødvendigvis hvorfor, sier hun.

Fakta om støtteordning

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank har i perioden 2019 til 2023 delt ut over tjueto millioner i aktivitetsstøtte gjennom ordningen FOR ALLE. Ordningen har som mål å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge ved å sikre at barn får delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Organisasjoner kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Ordningen kan ikke disponeres til hele lag og foreninger for å få ned utgifter totalt sett, men skal gå direkte til de barn og unge som ellers ikke kunne deltatt på aktiviteten.

Kontaktperson

Bilde av Jørgen Lysa
Jørgen Lysa
Rådgiver, Økt deltakelse
99502631
jorgen@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring