Hopp til hovedinnholdet

Kan bedre samarbeid med frivilligheten bidra til mindre mobbing og utenforskap?

Publisert:
Oppdatert:
En smilende ung gutt kikker inn i kameraet. Bildet er tatt i skogen, man ser nåltær i bakgrunnen.
Foto: Alexander Vestrum

Dette var tittelen på det digitale Faglige forumet, som Partnerskap mot mobbing (PMM) gjennomførte den 27. oktober 2022. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner, Regjeringen og Sametinget inkludert, som sammen jobber for at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.

Frivillighet Norge er en av partnerne i PMM, og ser det som en av våre hovedroller i samarbeidet å løfte frem nettopp viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer. Skal vi få til gode mobbeforebyggende tiltak og bidra til mindre utenforskap, må vi alltid ha et helhetsperspektiv. Hele det faglige forumet kan sees under.

Politiske forpliktelser

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal jobbe for at alle barn skal kunne delta i idrett og kultur uavhengig av hvem de er og hvor i landet de bor. Regjeringen har som mål å bygge ned økonomiske, sosiale eller kulturelle barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Regjeringen har også underskrevet Fritidserklæringen som er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten for å sikre at alle barn får mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.

Frivillighetens rolle i arbeidet mot utenforskap og mobbing

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i barn- og unges liv. Både som tilbydere av fritidsaktiviteter, men enda viktigere, som sosiale nettverk og læringsarenaer som ikke er direkte knyttet til det formelle læringsapparatet. Frivillige ledere eller trenere er allikevel ikke pedagoger eller helsepersonell med handlingsplikt. Men vi kan være trygge voksenpersoner som kan bidra positivt i barns liv. De fleste som er engasjert i barns fritidsaktiviteter, om det er idrett, kultur, friluftsliv eller annet, har et ønske om å bidra positivt.

«Som organisasjoner, må vi også ta inn over oss at mobbingen ikke slutter eller starter med skole- eller barnehagedagen. Barn som mobbes og opplever utenforskap opplever det gjerne på flere arenaer. Selv etter 30 år med aktivt mobbeforebyggende arbeid i Norge rapporterer mellom 5 og 6 prosent av barn at de jevnlig opplever mobbing.» sa generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i sin innledning på forumet.

Vi feirer i år Frivillighetens år og et av målene der er økt deltagelse og økt tilgjengelighet. Vi kan ikke se på at noen blir ekskludert fra felleskapene og ikke gjøre noe. Utestenging er ille nok for de som blir utestengt, men det kan også bli et samfunnsproblem. Derfor må vi jobbe sammen!

«Barn som mobbes og opplever utenforskap opplever det gjerne på flere arenaer. Selv etter 30 år med aktivt mobbeforebyggende arbeid i Norge rapporterer mellom 5 og 6 prosent av barn at de jevnlig opplever mobbing.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Lokal frivillighetspolitikk som virkemiddel

Nettopp fordi vi fyller ulike roller er samspillet så viktig. Kommunene er en sentral arena der ulike aktører kan samarbeide for å løse felles utfordringer. Frivillighet Norge er en viktig pådriver for gode lokale samarbeid mellom offentlig- og frivillig sektor, og vi jobber aktivt med å få flere kommuner til å vedta en frivillighetspolitikk. Forskning viser nemlig at kommuner med en vedtatt frivillighetspolitikk i større grad samarbeider med frivillige organisasjoner, enn kommuner som ikke har det.

«I de frivillige organisasjonene skaper vi hver dag små og store fellesskap i og mellom lokalsamfunnene våre. Det gir kommuner som er gode å leve i og kommunepolitikere bør prioritere å legge til rette for frivillige organisasjoner og sikre kapasitet til å samarbeide med disse» Stian Slotterøy Johnsen. Generalsekretær i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har samlet tips og råd til alle kommuner som ønsker å ta fatt i egen frivillighetspolitikk på nettsiden Knekk Samhandlingskoden.

«I de frivillige organisasjonene skaper vi hver dag små og store fellesskap i og mellom lokalsamfunnene våre. Det gir kommuner som er gode å leve i og kommunepolitikere bør prioritere å legge til rette for frivillige organisasjoner og sikre kapasitet til å samarbeide med disse.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

Hva kan organisasjonene og det offentlige gjøre sammen?

48

av lokallagene sier at de ikke vet om deres kommune har en kontaktperson for frivillige lag og foreninger

62

av kommunene oppgir at deres kommune har en ansatt med ansvar for kontakt med frivillig sektor.

Det er kun 1 av 4 som oppgir at deres kommune lykkes med samarbeid med skole, utekontakter, NAV og helsepersonell for informasjon om frivillige organisasjoner. Det være en årsak til at det kan være utfordrende å inkludere flere sårbare mennesker i de sosiale fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer.

Derfor jobber Frivillighet Norge med Ungfritid.no som en nasjonal nettside for lokal rekruttering til fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år. Her kan alle frivillige organisasjoner gratis publisere fritidsaktiviteter som har plass til nye deltakere. Ungfritid.no markedsføres til barnefamilier og ungdom som kan se hva som finnes i sin kommune.

Nå oppfordrer Frivillighet Norge flere organisasjoner og offentlige ansatte å spre informasjon om mulighetene til å bli med i organisasjoner der de bor, slik at barn og unges rettighet til å delta i lek og fritid kan oppfylles.

Coverbilde

Få med flere!

Frivillig.no og Ungfritid.no er nasjonale gratis digitale verktøy som drives av Frivillighet Norge, på vegne av frivilligheten. Her kan organisasjoner registrere seg og vise frem muligheter for deltakelse i organisasjonene. Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag og er finansiert med midler fra Kulturdepartementet.

Ungfritid.no legger frivillige organisasjoner ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 0 og 26 år. Her kan barn, ungdom, foresatte og andre å finne frem til nye fritidsaktiviteter eller sommerferieaktiviteter. Ungfritid.no er støttet av Bufdir fra 2022-2024 og kampanjetiltak er finansiert av Gjensidigestiftelsen

I forbindelse med Ungfritid.no fylles det også på i en nasjonal side for ulike støtteordninger som kan bidra til at barn og unge blir værende i fritidsaktiviteter. Her kan man tipse om aktuelle ordninger som flere bør få kjennskap til. Frivillighet Norge oppfordrer også organisasjonene til å signere Mangfoldsplakaten samt benytte veiledningsmateriell fra Unge Funksjonshemmede, Barrierefri Fritid .

Nå håper vi at flere lokallag vil opprette en bruker, registrere organisasjonen og vise frem aktuelle fritidsaktiviteter på Ungfritid.no. Trenger organisasjonen hjelp til registreringen, ønsker hjelp eller har spørsmål?

Send oss gjerne en epost på kontakt@ungfritid.no eller kontakt@frivillig.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring