Hopp til hovedinnholdet

Langsiktig støtte til Ungfritid.no

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde av Ungfritid.no
Ungfritid.no er en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge får nye midler av Bufdir (Barne-, ungdom- og familiedirektoratet) over tre år, til et prosjekt som skal føre til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene blant barn og unge.

Prosjektet Økt deltakelse – flere inn i felleskapene skal sammen med frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner komme frem til gode strategier og tiltak for inkludering av barn og unge i frivillige organisasjoner. Frivilligheten er Norges største tilbyder av fritidsaktiviteter, som bringer barn og unge inn i organiserte, inkluderende felleskap.

Midler gir forutsigbarhet

Frivillighet Norge får 3 millioner hvert år i 3 år fremover fra Bufdir. Dette gir en viktig forutsigbarhet og mulighet til å jobbe langsiktig med Ungfritid.no slik at flere barn og unge finner veien inn i organiserte fritidsaktiviteter i frivilligheten. Ungfritid.no er også støttet av Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Helsedirektoratet og Stiftelsen DAM.

– Vi er veldig glade for at frivilligheten får anerkjennelse som en viktig aktør i arbeidet for, av og med barn og unge. Og at frivillighetens egne løsninger får støtte og prioritering av myndighetene, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Skal fjerne en barriere

Både forskning fra Institutt for samfunnsforskning og Frivillighet Norges store organisasjonsundersøkelse tilsier at informasjon om hvilket fritidstilbud som finnes er den første og en av de største barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter. Her finner vi også at familier med lav inntekt, manglende sosiale nettverk og manglende deltakelse i fritidsaktiviteter kjenner det eksisterende tilbudet dårligere enn resten av befolkningen.

– Det viktigste verktøyet i dette prosjektet er nettsiden Ungfritid.no, som gjør aktivitetene og organisasjonene mer tilgjengelig for de som ikke kjenner til mulighetene fra før, sier prosjektleder Vanja Konradsen.

Synliggjøring av mulighetene

Prosjektet skal utvikle og synliggjøre Ungfritid.no som en relevant, tilgjengelig oversikt for barn og unge opp til 26 år, over hele landet. Dette er frivillighetens eget rekrutteringsverktøy for økt deltakelse og er gratis å bruke.

Prosjektet skal

  • Hjelpe organisasjoner til å legge ut aktiviteter
  • Gjøre Ungfritid.no kjent for barn, familier, støtteapparat og resten av befolkningen
  • Øke kompetansen i organisasjonene til å inkludere nye deltakere, slik at deltakerne blir værende over tid
  • Jobbe med økonomi som barriere for deltakelse gjennom en oversikt over støtteordninger på nettsiden stotte.ungfritid.no

– Frivilligheten trenger synlighet og et løft etter to tunge år med pandemi og lite aktivitet. Samtidig er det mange barn og unge som ikke har kunnet delta like mye under pandemien. Derfor er slike verktøy som Ungfritid.no og Frivillig.no ekstra viktig nå, sier prosjektleder Konradsen.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring