Hopp til hovedinnholdet

​​NAV og Frivillighet Norge samarbeider mot felles mål​

Publisert:
To menn tar hverandre i hånda
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen og Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Fra signering av intensjonsavtale i 2023. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Frivillig sektor og NAV har et felles mål: å få flere i aktivitet. Mange ansatte hos Arbeids- og velferdsdirektoratet var nysgjerrige på hvordan Frivillighet Norge og NAV samarbeider for å få til dette. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Frivillighet Norge har signert en intensjonsavtale. Denne skal blant annet bidra til at NAV-kontorene i kommunene øker sin kontakt med frivillig sektor, og får mer kunnskap om de frivillige organisasjonenes tilbud.

Det er på de kommunale NAV-kontorene at brukerne mottar bistand og tiltak, og det er lokalforeninger som tilbyr aktiviteter innbyggerne i kommunen kan delta på.

– Det er nyttig for NAV-kontorene å ha kjennskap til lokale aktiviteter som deres brukere kan delta på. Deltakelse i frivilligheten skaper en sterkere tilknytning til lokalmiljøet, bygging av nettverk og bidrar til økt livskvalitet. Gjennom frivilligheten kan deltakerne også skaffe seg verdifull erfaring som kan bidra til inkludering i arbeidsmarkedet og samfunnet ellers, sier Jan-Markus Lund, rådgiver i NAV.

For Frivillighet Norge er det viktig at arbeidet mellom NAV og frivilligheten forankres godt i lokal frivillighetspolitikk.

– Når kommunen skal legge til rette for godt samarbeid med lokal frivillighet, og utvikle en lokal frivillighetspolitikk, bør NAV være med i det arbeidet. Jo bedre dette samarbeidet er forankret i politisk og administrativ ledelse, jo bedre fungerer samarbeidet, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Bilde av stand med folk rundt
NAV arrangerte sin aller første Fagfestival 23. april og Frivillighet Norge var med.

NAV som veileder og støttespiller

Arbeids- og velferdsdirektoratets gir tilskudd til utvalgte lokale NAV- kontorer for å samarbeide med frivilligheten. Frivillighet Norge har veiledere og verktøy, som kan tas i bruk av de ansatte, for å kunne veilede og tipse brukere om lokale tilbud.

– Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennom flere år gitt tilskudd til utvikling av lokale tiltak i regi av frivillige organisasjoner. I år har vi for første gang gitt tolv kommuner i NAV-kontoret tilskudd for at de skal utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner, sier Cathrine Skandsen Vintervoll, rådgiver NAV.

– Med god bistand fra Frivillighet Norge jobber vi også med utvikling av veiledningsmateriell for NAV-kontorene for å legge til rette for økt kjennskap til de frivillige organisasjonenes tilbud og aktiviteter. For å skaffe oversikt over lokale tilbud viser vi til Frivillig.no og Ungfritid.no. Dette kan være gode støtteverktøy for NAV-kontorene i samarbeidet med frivilligheten, avslutter Vintervoll.

Alle barn og unge har rett til å delta i en fritidsaktivitet. Ansatte på NAV kontoret kan spørre barnefamilier om barnet går på en aktivitet, og de kan bidra til at dette kan skje.

Ved å velge rollen som ansatt i NAV i den digitale veilederen som Frivillighet Norge har lansert, så kan flere få informasjon om hvordan de kan legge til rette for økt deltakelse i lokale lag og foreninger for flere.

NAV-kontoret skal vurdere barnas behov

Regjeringens handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter: Alle inkludert!

«Barn og unge i familier som får økonomisk sosialhjelp skal få delta i fritidsaktiviteter. Kommunene skal kunne bidra til dette etter sosialtjenesteloven. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foresatte har en vanskelig økonomi.


NAV-kontoret skal ta særlige hensyn til barns behov i alle vurderinger der tjenestemottaker har barn, der det er relevant. Dette innebærer at NAV-kontoret må kartlegge barnas behov, og gjøre individuelle vurderinger av hjelpebehovet. Ved utmåling av stønad til livsopphold skal NAV-kontoret vurdere stønad til dekning av utgifter til både fritidsaktiviteter, inkludert utstyr og klær til den aktuelle fritidsaktiviteten»

Les mer

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring