Hopp til hovedinnholdet

Helsesykepleierne klare til å bruke Ungfritid.no

Publisert:
Oppdatert:
Fire ungdommer sitter på en scene
På Ungfritid.no kan helsesykepleiere veilede barn og unge inn i en rekke ulike aktiviteter, for eksempel teater. Foto: Line Kaupang, Frilynt Norge

Til skolestart 2024 tar helsesykepleiere i bruk Ungfritid.no, for å få med flere barn og unge i varig fritidsaktivitet. Helsesykepleiere snakker med alle barn og unge i grunnskolen. I disse samtalene kommer det også frem hvem som ikke deltar på noen fritidsaktivitet. Frivillighet Norge har nå presentert en informasjonspakke til Landsgruppen av helsesykepleiere, og denne arbeidsmodellen skal testes frem mot sommeren.

Både helsesykepleierne og frivilligheten jobber for at alle barn og unge skal få delta på en fritidsaktivitet som passer deres interesser. Dette er i tråd med Fritidserklæringen og den nye handlingsplanen «Alle Inkludert» fra regjeringen.

Kort vei fra utfordring til løsning

– Med Ungfritid.no er det kort vei fra problem til løsning. For barn og unge som ikke deltar, kan vi vise til oversikten, der barna selv eller de foresatte kan søke på skolen i kommunen og finne noe barna kan bli med på, sier Ann Karin Swang, leder i Landsgruppen av Helsesykepleiere.

Materialet helsesykepleierne får inkluderer en egen nettside med informasjon om bruk av Ungfritid.no, en presentasjon til bruk i foreldremøter på skolen samt digitale informasjonsplakater til informasjonsskjermer på skoler og helsestasjoner. Dette bidrar til at alle barn, unge og foresatte kan få vite om retten til og muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, for trivsel og forebygging av ensomhet og utenforskap.

Bygger ned barrierer

Ungfritid.no er en nasjonal fellesløsning og et verktøy som sikrer informasjon om lokale aktivitetstilbud til barn og unge, og er koblet sammen med stotte.ungfritid.no.

Noen barn og unge får ikke deltatt, fordi familien ikke har råd. På Støttesiden kan de finne ordninger som hjelper barna og familiene med penger til medlemskap, treningsavgifter, utstyr og transport. Dette bidrar til at flere kan få starte på aktiviteter, og hindrer at barna faller fra når regningene ikke kan betales.

– På aktivitetene på Ungfritid.no er det direkte lenke til relevante støtteordninger på stotte.ungfritid.no. Det er veldig enkelt, og bra for oss som skal veilede inn i aktiviteten. Vi kan være trygge på at barna får hjelp, og at fritidsaktiviteter ikke nedprioriteres på grunn av fattigdom, sier Vibeke Barlund Fraas, helsesykepleier i Sunnfjord kommune.

En oppfordring til frivilligheten og kommunene

Helsesykepleierne gleder seg over Ungfritid.no og kommer med en utfordring til frivilligheten og kommunene.

– Vi trenger Ungfritid.no, og vi vil bruke det rundt i kommunene. Da er vi avhengige av at frivilligheten og kommunen går sammen for å registrere sine tilbud og aktiviteter der! Når jeg viser til min kommune, vil jeg at det skal være flere tilbud enn bare speideren og korps. Hvis frivilligheten ønsker seg flere deltagere, og vil nå ut til nye grupper, så må de være synlige på de verktøyene som brukes, sier Anette Karlsen Eines, helsesykepleier i Tromsø kommune.

Frem mot høsten jobber Frivillighet Norge for at frivillig lag, organisasjoner og foreninger får lagt ut sine fritidstilbud for barn og unge opp til 26 år.

– Når vi forteller organisasjonene at helsesykepleierne rundt i Norge vil bruke Ungfritid.no for å vise frem mangfoldet av fritidstilbud, blir de veldig gira! Hvis en frivillig organisasjon har fritidstilbud til barn og unge, så kan de registrere dette selv og det er helt gratis. Vi har også digitale kurs og hjelper til, er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Jørgen Lysa, rådgiver i Frivillighet Norge.

Landsgruppen av helsesykepleiere og Frivillighet Norge samarbeider om et arrangement under Arendalsuken på tirsdag 13. august kl. 09.

Lenke til Arendaluka https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22999

Prosjektet er støttet av Partnerskap mot mobbing.

Alle inkludert!

Regjeringen vil:

17. legge til rette for informasjon og gode eksempler om samarbeid mellom organisasjoner og skoler/skolefritidsordninger som bidrar til at flere deltar i fritidsaktiviteter, i samarbeid med KS og Frivillighet Norge.

Handlingsplanen fra KUD.

Les mer

Kontaktperson

Bilde av Jørgen Lysa
Jørgen Lysa
Rådgiver, Økt deltakelse
99502631
jorgen@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring