Hopp til hovedinnholdet

NAV og Frivillighet Norge inngår samarbeidsavtale

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
To menn med håndtrykk
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen og Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte signerte intensjonsavtale i Frelsesarmeens lokaler Sammen på Grønland i Oslo. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Frivillighet Norge har signert en intensjonsavtale. Den skal blant annet sørge for at NAV og frivillig sektor sammen finner løsninger for å møte sårbare grupper bedre.

Intensjonsavtalen signeres av generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen og Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Frelsesarmeens lokaler Sammen på Grønland i Oslo torsdag.

– Som samfunn står vi i en utfordrende tid. De økte levekostnadene gjør at flere trenger hjelp både av NAV og frivilligheten. Derfor er det så viktig at vi står sammen, og klarer å bruke hverandres kompetanse for å hjelpe dem som trenger det på best mulig måte, sier Hans Christian Holte.

– Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått på plass denne avtalen, sier Holte.

NAV og frivilligheten har i utgangspunktet ulike roller i samfunnet. Nå økes innsatsen på tettere samarbeide for å forebygge utenforskap.

Avtalen skal blant annet bidra til at NAV-kontorene i kommunene øker sin kontakt med frivillig sektor, og får mer kunnskap om de frivillige organisasjonenes tilbud. Den skal også sørge for økt bevisstgjøring blant frivillige organisasjoner om NAVs samfunnsoppdrag og rolle.

«Frivilligheten har mange tilbud og aktiviteter for de som sliter, og det å delta i frivilligheten kan være en vei ut av utenforskap. Vi ser fram til et tettere samarbeid med NAV, blant annet for å styrke NAV-kontorenes kunnskap om de frivillige organisasjonenes tilbud og rolle»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

– Frivilligheten har mange tilbud og aktiviteter for de som sliter, og det å delta i frivilligheten kan være en vei ut av utenforskap. Vi ser fram til et tettere samarbeid med NAV, blant annet for å styrke NAV-kontorenes kunnskap om de frivillige organisasjonenes tilbud og rolle, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

I avtalen går det fram at den skal stimulere til samarbeid mellom NAV og frivillig sektor for å styrke begge parters arbeid for inkludering på arbeidsmarkedet, samt å bedre levekårene for vanskeligstilte.

Det er allerede flere gode samarbeid mellom NAV-kontorer og frivilligheten lokalt. Et eksempel finnes i Mosjøen, hvor NAV-veiledere har noen faste kontortimer i uka på møteplassen til Kirkens Bymisjon. Det senker terskelen for mange som har behov for hjelp fra NAV, men kvier seg til å ta kontakt av ulike grunner.

Slike gode samarbeid skal intensjonsavtalen legge til rette for at det blir enda mer av.

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring