Hopp til hovedinnholdet

Økt deltakelse i aktivitet for barn og unge i Agder

Publisert:
Oppdatert:
mann og kvinne som prater på et arrangement
Stian og Aase Aamland, Fylkeslege og leder for helse- og sosialavdelingen, Statsforvalteren i Agder under debatt på Arendalsuka 2023. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 1 av 5 familier synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor. I Agder fylkeskommune har de tatt grep om frivillighetspolitikken for å jobbe for at flere barn og unge skal få oppleve felleskapet i fritidsaktiviteter.

Offentlige tjenester og samarbeid for inkludering av barn og unge

– Manglende tilhørighet og mestringsopplevelser i barne- og ungdomsår er en medvirkende faktor til at unge faller utenfor. Tidlig innsats gjennom å inkludere barn i fritidsaktiviteter kan derfor være med på å forebygge senere utenforskap ved at barna erfarer sosialt fellesskap, tilhørighet og mestring, sier fylkeslege Aase Aamland i Agder.

Frivillighet Norge har utviklet flere verktøy for å øke denne deltakelsen.

– For å få flere unge til å delta må vi overvinne en rekke ulike barrierer hos de unge selv, hos foreldrene, i lokalsamfunnet, i lovverket og på grunn av geografiske utfordringer, sier prosjektleder i prosjektet Økt deltakelse hos Frivillighet Norge, Vanja Koradsen.

Verktøyet Ungfritid.no er et gratis rekrutteringsverktøy, for å spre informasjon om fritidsaktiviteter til de om ikke deltar fra før. Her med feks Kristiansand og Agder som søk.

– I organisasjonene bygges det vennskap, identitet, og fellesskap. Her kan barn og unge vokse, utvikle seg og kjenne mestring i fritidsaktiviteter sammen med andre, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Ungfritid.no er støttet med midler fra Bufdir og har også en viktig oversikt over støtteordninger som barnefamilier og lokallag kan benyttes seg av, slik at barn og unge kan få bli med i varig aktiviteter, på tross av økonomi.

– Målet må være at barn, unge og foreldre erfarer at det er lett å få oversikt over ulike fritidstilbud som finnes i sin kommune, og at de som gir tilbudene er kjent med mulige økonomiske støtteordninger. At frivilligheten inngår i et forpliktende samarbeid med våre kommuner og fylkeskommune, er et viktig steg i å forebygge utenforskap i Agder, sier fylkeslege Aase Aamland

Kommunen har ansvar å legge til rette for samarbeid med lokale lag foreninger

Forskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk som er utviklet i dialog med lag og foreninger er bedre på samarbeid i folkehelsearbeid enn kommuner som ikke har det. Agder fylkeskommune har i sin frivillighetsstrategi tatt arbeidet med frivillighetspolitikk i kommuner på alvor. Fylkeskommunen planlegger ulike tilbud til kommuner som ønsker å sette i gang med planarbeid med å utvikle en lokal frivillighetspolitikk i 2024. Disse kommunene vil få tilbud om bistand fra Frivillighet Norge i dette arbeidet.

– Frivillighetspolitikken kan bidra til at de frivillige organisasjonene får fokusere mer på formålene sine. Dette kan for eksempel bety mye for barn og unge i familier som av forskjellige grunner har mye kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, sier Stian Slotterøy Johnsen.

I Agder Fylkeskommune sin strategi finnes planer for rekruttering og deltakelse, synlighet og mangfold. Frivillighet Norge skal bistå i dette arbeidet fremover. Nå skal også flere lag og foreninger i Agder oppfordres til å rekruttere nye frivillige og gjøre sin organisasjon synlig for befolkningen gjennom blant annet Frivillig.no.

Frivillighet Norge har utviklet en ny veileder som verktøy for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene. Denne fokuserer på barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner og samler verktøy og tips for å ta tak i disse og få med flere nye som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer.

Relaterte ressurser

Samhandlingskoden

Les mer om kommunal frivillighetspolitikk

Samhandlingskoden

KS og Frivillighet Norges samarbeidsplatform

KS og Frivillighet Norge har en re-signert samarbeidsplattform

Samarbeidsplatform

Fritidserklæringen

Kommunene har nå fått en mal for lokale fritidserklæringer som virkemidler

Fritidserklæringen

Levekårskonferansen i Kristiansand

Følg med på konferansene 29. og 30. november 2023 i Kristiansand

Levekårskonferansen

Frivillighetsbarometeret 2023

Ferske tall om frivillighet

Frivillighetsbarometeret

Bilde av Bjørn Lindstad
Bilde av Vanja Konradsen

Les også

Personer som står oppstilt

Kan flere få delta og bidra i kulturorganisasjonene?

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og rekruttere nye med som tillitsvalgte, frivillige og deltakere. Folkehelsemeldingen...

Publisert
Oppdatert:

To personer sitter på en benk i parken med papirer i hendene.

Samarbeid om bedre frivillighetspolitikk i Agder

Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge har signert intensjonsavtale på Arendalsuka. Avtalen skal blant annet bidra til å stimulere til økt samarbeid mellom o...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen

Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere

Debattinnlegg: Frivilligheten er fortsatt ikke tilbake på samme nivå som før pandemien. Nå trengs et krafttak og en mer helhetlig politikk fra kommunene.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring