Hopp til hovedinnholdet

Finalister til Årets Frivillighetskommune 2023

Publisert:
Oppdatert:
Kommunevåpen til Haugesund, Bergen og Trondheim kommune med teksten Årets Frivillighetskommune.
Haugesund, Bergen og Trondheim kommune er årets finalister

Det er Trondheim, Bergen og Haugesund som er finalister til prisen Årets frivillighetskommune 2023! – De tre finalistene er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge og jurymedlem.

Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016.

– Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Kriteriene for å vinne prisen bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge. Prisen deles ut på Frivillighetens dag 5. desember 2023, på Sentralen i Oslo. I år skal prisen deles ut av Fungerende administrerende direktør i KS, Helge Eide og styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullman Øie.

– Alle de tre nominerte kandidatene er gode forbilder og de fortjener alle heder for godt arbeid, sier Helgesen.

Finalistene2023:

Trondheim kommune

Frivillighetspolitikken i Trondheim er i utvikling gjennom bred dialog, med en kommende temaplan for 2023-2026. Tydelig politisk forankring finnes i "Trondheimsløftet", den overordnede planen som understreker samarbeid mellom tjenester og frivillighet. Kommunen tilbyr mangfoldige møteplasser og har etablert solide møtestrukturer, inkludert det månedlige frivillighetsforumet med NTNU. Dette forumet har vist seg å være effektivt og populært, med fokus på temaer som mangfold, inkludering, ungdom, og sosial bærekraft. Trondheim fremstår som en engasjert og innovativ aktør, aktivt dedikert til å styrke samarbeidet mellom kommune og frivillighet

Bergen kommune

Frivillighetspolitikken i Bergen er utviklet i tett samarbeid med lokale frivillige gjennom omfattende medvirkningsprosesser. Politikken er politisk forankret gjennom vedtak i Bergen Bystyre, og den tverrsektorielle planen for 2022-2025 har som mål å styrke den frivillige sektoren. Bergen legger til rette for dialog og samarbeid gjennom åpne møteplasser, årlige kultursamlinger, og frivillighetspriser. De har et velfungerende møtesystem med frivillighetsutvalg, amatørkulturråd, og idrettsråd. Bergen kommune viser engasjement gjennom frivillighetsstrategi, frivillighetskoordinator, enklere tilskuddsordninger, og fokus på tilpassede lokaler. Alt i alt representerer Bergen kommune en modell for frivillighetspolitikk med omfattende praksis og strategiske partnerskap.

Haugesund kommune

Frivillighetspolitikken i Haugesund er grundig utviklet gjennom en omfattende dialog med lokale frivillige, inkludert en kartlegging av sektoren og et allmøte i 2019. Frivillighetspolitikken er utviklet gjennom dialog og temaplaner, vedtatt av bystyret i 2022. Kommunen legger til rette for mangfoldige møteplasser, arrangerer årlige samlinger, og tilbyr fagkvelder for kompetanseheving. Haugesund har etablert ressursgrupper for organisasjoner og viser engasjement gjennom frivillighetskoordinator, støtte til flyktninger, og tilrettelegging av kommunale lokaler. Alt i alt er Haugesund en helhetlig og dedikert aktør som støtter og styrker den lokale frivillige sektoren.

Frivillighetspolitikk og møteplasser

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen.

Juryen har vektlagt:

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt
  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk
  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser
  • Har kommunen opprettet, eller lagt til rette for, en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring og beredskap er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum eller liknende.
Frivillighetens dag

Les mer om frivillighetens dag

Alt om finalistene, arrangement og prisutdeling, samt hvordan du som kommune eller frivillig organisasjon kan markere Frivillighetens dag

Les mer

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring