Hopp til hovedinnholdet

Kan flere få delta og bidra i kulturorganisasjonene?

Publisert:
Oppdatert:
Personer som står oppstilt
Norsk musikkråd ved Bjarne Dæhli og Katrine Smemo Granlund fra Rogaland musikkråd. Liv Tjemsland og Sirwan Saadum Mohammed fra Hå kommune vil alle på forskjellige måter jobbe for økt deltakelse i kulturorganisasjonene fremover. Foto: Frivillighet Norge

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og rekruttere nye med som tillitsvalgte, frivillige og deltakere. Folkehelsemeldingen sier at alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner og visjonen til Norsk Musikkråd er «Musikkglede for alle». Så hva må til for at flere nye blir med og skaper levende lokalsamfunn?

Deltakelse og musikkglede for alle?

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. For at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg, trenger organisasjonene flere nye frivillige fremover. Det er også viktig å få med flere deltakere, som kan falle utenfor og som ikke kjenner til mulighetene for musikkglede.

– Vi ønsker å bidra til økt deltakelse og mangfold. I tiden fremover skal vi jobbe for å fjerne barrierer, slik at det blir enklere for flere å bli med i frivillig musikkliv, sier Bjarne Dæhli, Generalsekretær i Norsk musikkråd.

En gang i året arrangerer Norsk musikkråd en konferanse for inspirasjon og kompetanseheving. Årets konferanse var i Stavanger 22. – 24. september, med musikk- og kulturråd fra hele landet. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har regionledd (fylkesmusikkråd) i alle fylker og omlag 100 tilsluttede lokale musikkråd / kulturnettverk over hele landet. Lokale musikk- og kulturråd er veldig forskjellige fra kommune til kommune, og hovedmålet er at de skal jobbe for at kommunen setter kulturlivets behov på dagsorden.

Sirwan Saadum Mohammed, Prosjektleder «ALLEMED i Hå», forteller at kommunen hans har prioritert en stilling til å jobbe på tvers av enhetene i kommunen og samarbeide med skole, NAV, helse og flyktning-tjenesten. Han jobber som en brobygger med en stor sirkel av etater og enheter som han har daglig kontakt med, med mål om å få med barn og unge i fare for utenforskap inn i varig fritidsaktivitet.

Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge deltok i konferansen med tema økt deltakelse og rekrutering i lokale musikk- og kulturlag.

– For å få med flere nye må organisasjonene kjenne til sine egne barrierer, som kan hindre nye å bli med hos dem, sa Konradsen.

5 tips for økt deltakelse:

  • Start med å spørre noen nye
  • Synliggjør muligheten til å være med
  • Se etter samarbeid for å nå frem til nye målgrupper
  • Samlet oppstart og felles feiring
  • Sett pris på frivilligheten

Frivillighet Norge og Norsk Musikkråd oppfordrer begge til økt rekruttering av nye frivillige og nye deltakere. Frivillighet Norge driver de nasjonale og gratis rekrutteringsverktøyene Ungfritid.no og Frivillig.no og gjennomfører nasjonale og lokale kampanjer for rekruttering av nye frivillige, samt barn og unge som deltakere på fritidsaktiviteter.

Samarbeid og synlighet for å få med flere nye frivillige

Kommunene har en viktig rolle som tilretteleggere for deltakelse i lokale foreninger, og en god kommunal frivillighetspolitikk er et godt virkemiddel for samarbeid. Frivillighet Norge har utviklet og lansert en digital veileder som verktøy for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene. Veilederen fokuserer på barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner. Her samles verktøy og tips for å ta tak i disse, for å få med flere nye som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer. Veilederen er dynamisk og relevant enten du er en del av frivilligheten eller som ansatt i kommunen.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring