Hopp til hovedinnholdet

En skreddersydd veileder for økt deltakelse i frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Bilder av skjermbilder fra veilederen
Veilederen for økt deltakelse i frivilligheten er et dynamisk verktøy som tilpasser seg din rolle i eller rundt frivilligheten

Deltagelse i frivilligheten er viktig for å forebygge ensomhet og sosial ulikhet. Det gjelder uansett om du er med som deltaker, medlem og/eller frivillig. Derfor er det viktig at frivilligheten når ut og inkluderer alle, og jobber med barrierene for deltagelse, mangfold og inkludering. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for lokallagene og foreningene i dette arbeidet. Frivillighet Norge har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en digital veileder for økt deltagelse i frivilligheten.

Med mål om å få med flere

Denne veilederen er utviklet med mål om få med flere i frivilligheten og bidra til godt samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Veilederen kan benyttes i arbeidet med å forebygge ensomhet, utjevne sosiale forskjeller og bygge ned barrierer for deltagelse.

– Jeg håper veilederen blir viktig og nyttig for både frivilligheten og kommunesektoren, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Sosan A. Mollestad er rådgiver for mangfold og inkludering i Norges Bygdekvinnelag og gleder seg til veilederen er klar.

– Vi i Norges Bygdekvinnelag har sett frem til en slik veileder, og gleder oss til å ta den i bruk sammen med våre lokallag. Vi har lagt en lenke på vår nettside, slik at alle kan gå inn og lære mer om hvordan vi kan styrke arbeidet med å nå ut til nye grupper og øke deltagelsen i organisasjonen vår, sier Mollestad

Portrett av sitat. Sitatet er gjengitt i teksten.

I veilederen kan du lese om alle de gode og viktige effektene av å få med flere nye deltagere i frivilligheten. Fra sosial ulikhet til ensomhet, fysisk aktivitet og helse, til økonomisk utvikling og et sterkere og mer demokratisk samfunn. Deltagelse kan ha en positiv innvirkning på det meste, og har stor betydning både på individuelt-, organisasjons- og samfunnsnivå. Det står dessverre en del barrierer i veien for deltagelse, og denne veilederen gir deg verktøyene for å bygge ned disse.

– Økt deltagelse i frivilligheten og i lokalsamfunnet har en rekke positive effekter. Det kan utjevne sosial ulikhet, bidra til mindre ensomhet og bedre folkehelse. Derfor lanserer vi nå denne veilederen, sier Slotterøy Johnsen.

Skjermbilde av veilederen med valg av rolle
Velg hvilken rolle du har og les en skreddersydd veileder for akkurat deg

Tilpasset veileder basert på din rolle, i eller rundt frivilligheten

Informasjonen du får i veilederen er presentert basert på rollen du har valgt og du kan når som helst endre rolle. Innholdet er dermed tilpasset om du er en aktør i frivilligheten, eller en støttespiller, samarbeidspartner eller på annen måte knyttet til frivilligheten. Vi håper uansett innfallsvinkel at du får med deg kunnskap og verktøy du kan bruke i en forening og/eller i samarbeid mellom frivillighet og kommune.

I tillegg til å gi verktøy til å løse konkrete problemstillinger, gir veilederen også et grunnlag for bedre og bredere samarbeid innenfor hele frivillig sektor. Mange har for eksempel gjort mye bra arbeid på inkluderingsfeltet, og det har blitt laget flere oppskrifter på økt deltagelse.

– Men vi ser ofte at folk ikke snakker så godt sammen, og at man ofte jobber med hver sin problemstilling uten å se at man kan skape bedre resultater sammen, sier Slotterøy Johnsen

Frivillighetens begreper

Det er mange begreper, utrykk og ord som brukes rundt i frivilligheten, som ikke alle har samme oppfattelse av eller kjenner til. Sammen med veilederen har vi også laget en oversikt over det vi mener er de viktigste begrepene, rollene og aktørene i frivilligheten. Ordboken kan leses som en egen oversikt, men du vil også møte forklaringer på de aktuelle begrepene mens du leser selve veilederen.

– Hvis vi snakker samme språk øker sjansene for at vi forstår hverandre og får til gode samarbeid, avslutter Slotterøy Johnsen.

Takk til alle bidragsytere!

Takk til organisasjonene som har gitt innspill og delt nyttige erfaringer for denne veilederen: Røde Kors, Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bygdekvinnelag, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Musikkorps Forbund (NMF), Mental Helse, Blå Kors og Kirkens SOS.

I tillegg har Skien og Harstad kommune, Tvedestrand og Sogn Frivilligsentral, Oslo Idrettskrets, Ungdomstelefonen og Miljøagentene bidratt med sine historier fra virkeligheten.

Vil du fortelle om veilederen til din organisasjon eller i din kommune?

Her finner du materiell du kan bruke, blant annet bilder, logo, film og presentasjon:

Kommunikasjonsmateriale Veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Kontaktperson

Bilde av Jørgen Lysa
Jørgen Lysa
Rådgiver, Økt deltakelse
99502631
jorgen@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring