Hopp til hovedinnholdet

Frivillig sektor

Består av virksomheter som har som fellestrekk at de er ikke-fortjenestebaserte, og dermed ikke kan dele ut økonomisk overskudd til privatpersoner.

Frivilligheten er en samfunnssektor, på linje med næringslivet og offentlig sektor. Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Samtidig fyller frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet. Frivilligheten fyller rommet mellom individer, og mellom det offentlige og næringslivet.

Frivillig sektor bidrar med verdiskapning til en verdi av 139 milliarder kroner i året (SSB, 2020). I tillegg bidrar frivillig sektor til demokratiet, tilliten i samfunnet og den skaper fellesskap og tilhørighet. Dette gjør frivillig sektor til en svært viktig sektor i det norske samfunnet.

En årsak til at Frivillighet Norge bruker begrepet «Frivillig sektor» er at den frivillige innsatsen er så omfattende. I følge SSB er verdien av det frivillige arbeidet over 78 milliarder kroner i året.

Frivillig sektor regnes kalles av og til den «tredje sektor». De to andre sektorene er offentlig og privat næringsliv. Den tredje sektor defineres gjennom EU- prosjektet Third Sector Impact (TSI) som «private foreninger og stiftelser; ikke-kommersielle samvirkeforetak, gjensidige og sosiale foretak; og individuelle aktiviteter som gjennomføres uten lønn eller tvang - med mål om å gagne samfunnet eller personer utenfor egen familie og hushold».

Svilsamfunnet brukes ofte som synonym til «Frivillig sektor». Når man snakker om sivilsamfunnet inkluderer man gjerne flere typer organisasjoner og institusjoner, som arbeidslivets organisasjoner, media og forskningsinstitusjoner.

Internasjonalt fins det flere begreper som også beskriver noe av det samme, som «the NGO-sector» eller «the Non-profit sector».

Frivillighet Norge har utviklet en Veileder for Økt deltagelse, som har verktøy, tips og råd for frivilligheten og kommunen, og hvordan man kan jobbe sammen for å få flere inn i aktivitet:

Veileder for Økt deltagelse