Hopp til hovedinnholdet

Medlem

En person eller en virksomhet som har aktivt har meldt seg inn i en forening, som har både forpliktelser og demokratiske rettigheter i foreningen.

Medlemmer har demokratiske rettigheter, som å stille til valg for verv i organisasjonen og har stemmerett på generalforsamling/landsmøte/årsmøtet. Det er svært vanlig at medlemmer plikter å betale en medlemskontingent til foreningen. Et medlem som har betalt kontingent kalles gjerne «betalende medlem».

Antall betalende medlemmer utløser i noen tilfeller en eller flere former for statlig og/eller kommunal støtte til organisasjonen.

Selv om det ikke er obligatorisk for en forening å kreve inn medlemskontingent mener Frivillighet Norge at det i Norge er normalt å forvente at medlemmer betaler kontingent. Foreninger som ikke krever inn medlemskontingent bør derfor opplyse tydelig om dette når man oppgir hvor mange medlemmer man har, for eksempel i forbindelse med søknad om offentlig støtte.

Aktivt medlem

Et aktivt medlem er et medlem som deltar aktivt i organisasjonens aktiviteter.

Begrepet «aktivt medlem» brukes av forskere, for eksempel i SSB sin Levekårsundersøkelse. Dette er medlemmer i en organisasjon som deltar på aktivitetene i organisasjonen, eller bidrar til å drifte organisasjonen og organisere aktiviteter.

Motsatsen til «aktivt medlem» er «passivt medlem», som er fullverdige medlemmer i organisasjonen med plikter og rettigheter, men ikke deltar på aktiviteter.

Støttemedlem

Et medlem som betaler kontingent, men ikke deltar aktivt i organisasjonen og ikke har rettigheter og plikter

Noen organisasjoner har mulighet for å være støttemedlem. Motivasjonen for å være støttemedlem vil som regel være å støtte en organisasjon økonomisk eller å vise støtte for sakene organisasjonen jobber med.

Som støttemedlem i en organisasjon kan man noen ganger motta medlemsfordeler, men man deltar ikke aktivt i organisasjonen og har ikke demokratiske rettigheter.

(Glidende overgang til «bidragsyter/fast giver»)