Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetskoordinator

Ansatt i organisasjon/lag/forening med ansvar for å koordinere og utvikle frivilligheten.

Frivillighetskoordinator ansatt i organisasjon, lag eller forening har ansvaret for å følge opp frivilligheten internt. Koordinatoren kan ha ulike oppgaver, ofte knyttet til hvor stor organisasjonen er, og hvor i organisasjonen koordinatoren er ansatt. En sentralt ansatt koordinator i en stor organisasjon har ofte ansvaret for de overordnede rutinene, strategiene og utviklingen av frivilligheten på nasjonalt nivå. Disse forholder seg oftere til andre ansatte i organisasjonen, mer enn frivillige. En koordinator som er ansatt i en mindre organisasjon jobber oftere direkte med frivillige som driver aktiviteter og tilbud, og har større ansvar for oppfølging av de lokale frivilliggrupper. Frivillighetskoordinatorer driver med opplæring og kursing, og er en fagperson på frivillighet.