Hopp til hovedinnholdet

Kommunale frivillige

Enkeltpersoner som utfører oppgaver direkte for kommunen, uten å få betalt og uten at en frivillig organisasjon er involvert.

Noen kommuner velger å legge til rette for at befolkningen gjør en innsats direkte for kommunen, uten å samarbeide med frivillige organisasjoner eller frivilligsentraler om dette. Kommunen blir da ansvarlig for de frivillige og for oppgavene de frivillige utfører. Kommunale virksomheter kan ikke registrere seg i Frivillighetsregisteret og regnes ikke en del av frivillig sektor.

For mer informasjon om hva Frivillighet Norge mener om kommunale frivillig, se https://samhandlingskoden.no/utfordringer-med-kommunal-frivililghet