Hopp til hovedinnholdet

Fylkeskommune

Geografisk avgrenset område med egen administrasjon og demokratisk valgt politisk ledelse, som har som oppgave å levere tjenester til innbyggerne.

Fylkeskommunene har en rolle som samfunnsutvikler, og Frivillighet Norge mener at å bidra til vekst og utvikling i frivillighet i fylkene er en viktig del av dette oppdraget. Frivillige organisasjoner spiller en stor rolle for folks hverdag lokalt, også på tvers av kommunegrenser. Fylkeskommunene kan innta en nøkkelrolle i å styrke frivilligheten i sitt fylke. De frivillige organisasjonene kan også være viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunene på områder som kultur, opplæring og folkehelse.

Frivillighet Norge har utviklet en Veileder for Økt deltagelse, som har verktøy, tips og råd for frivilligheten og fylkeskommunen, og hvordan man kan jobbe sammen for å få flere inn i aktivitet:

Veileder for Økt deltagelse