Hopp til hovedinnholdet

Frivillig innsats

Ulønnet innsats som ikke er obligatorisk og som kommer andre enn en selv eller personer i egen familie til gode.

Dette er en definisjon som er brukt av forskere, og det er i basert på ILO (International labor organization) sin definisjon på frivillig innsats som: "ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt." ILO Manual on the Measurement of volunteer Work side 13.

I Norge er det tradisjon for at frivillig innsats først og fremst utføres gjennom frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge regner ikke følgende typer ulønnet innsats som frivillig innsats:

  • Hjelp til personer i egen familie eller husholdning, for eksempel som barnevakt for egne barnebarn.
  • Ulønnet arbeid som utføres av pårørende.
  • Arbeid som følge av aktivitetsplikt fra NAV.
  • Ulønnet arbeid utført som en del av formell utdanning eller opplæring.
  • Verv eller oppgaver som man mottar lønn eller honorar for å utføre, ut over dekning av kostnader som for eksempel kjøregodtgjørelse.

At innsatsen ikke regnes som frivillig innsats gjør den ikke mindre viktig eller samfunnsnyttig. Årsaken til å lage et slikt skille er først og fremst praktisk. Når Frivillighet Norge jobber for økt deltagelse i frivilligheten, trenger vi å vite hvem vi skal henvende oss til og hvilke aktiviteter vi skal promotere. Når kommuner skal legge til rette for frivilligheten lokalt er det også viktig å vite hvem man skal legge til rette for.