Hopp til hovedinnholdet

Tillitsvalgt

Aktive medlemmer eller frivillige med en definert oppgave, som er valgt til å gjøre denne oppgaven.

Medlemmer eller frivillige med en definert oppgave i en organisasjon som de er valgt, eller utpekt av de som er valgt, til å gjøre. Tillitsvalgte innehar tillitsverv. Det kalles tillitsverv fordi organisasjonen har gitt noen tillit til å gjøre denne oppgaven. Eksempel på tillitsverv kan være styreleder, kasserer eller styremedlem.