Hopp til hovedinnholdet

Sosial entreprenør

En økonomisk virksomhet som utvikler løsninger på samfunnsutfordringer med næringsvirksomhet som metode.

Sosiale entreprenører er ofte innovative virksomheter som har mål om å skape både økonomisk verdi og å løse samfunnsutfordringer.

Sosiale entreprenører kan være kommersielle eller ideelle, avhengig av organisasjonsform. Kommersielle sosiale entreprenører har eiere som kan ta ut utbytte fra driften og er gjerne organisert som aksjeselskap. Ideelle sosiale entreprenører kan være organisert som ideelt aksjeselskap, forening eller stiftelse.

En sosial entreprenør er ikke det samme som en frivillig organisasjon, men frivillige organisasjoner kan bruke sosialt entreprenørskap som metode for å realisere sine formål.