Hopp til hovedinnholdet

Kommunal frivillighetskoordinator

Kommunalt ansatt som er et kontaktledd mellom kommuneadministrasjonen og de frivillige aktørene i kommunen.

En frivillighetskoordinator er en ansatt i kommunen. Frivillighetskoordinatoren jobber sammen med frivillige lag, organisasjoner og foreninger, politikere og administrasjonen, for å sikre godt samarbeid og god tilrettelegging for frivilligheten. En frivilligkoordinator bør ha oversikt over de frivillige aktørene i kommunen, støtteordninger og andre ressurser som kommunen har tilgjengelig. Frivilligkoordinator er fagpersonen på frivilligheten i kommunen.

Frivillighetskoordinatoren jobber tverrsektorielt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten. Frivillighetskoordinatoren skal være kommunens kontaktledd ut mot frivillige organisasjoner.