Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon

Ordning som gjør at frivillige organisasjoner kan søke om å få tilbake penger på varer og tjenester de kjøper for å drive sine aktiviteter og tilbud.


Ordningen fremmer frivillig aktivitet gjennom å kompensere kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift (moms) ved kjøp av varer og tjenester. Det er staten som betaler ut kompensasjonen, og de frivillige organisasjonene må selv søke for å få pengene igjen.

Les mer om ordningen, søknaden og fristene her: Momskompensasjon for frivilligheten