Hopp til hovedinnholdet

Paraplyorganisasjon

En organisasjon som består av flere, selvstendige organisasjoner.

Paraplyorganisasjoner består av selvstendige organisasjoner som er medlemmer i paraplyorganisasjonen. En paraplyorganisasjon dannes som regel innenfor bestemte fag- eller interessefelt. Eksempler på paraplyorganisasjoner er Frivillighet Norge, som har frivillige organisasjoner som medlemmer, LNU, som har barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer, Norges Idrettsforbud, som har idrettslag og -klubber som medlemmer, og Norsk musikkorpsforbud, som har musikkorps som sine medlemmer.