Hopp til hovedinnholdet

Økt deltagelse

Målet om å få flere deltagere i frivilligheten.

For å oppnå økt deltagelse er det viktig å jobbe strategisk og planmessig, og å ta i bruk konkrete verktøy. I tillegg er det viktig å rekruttere fra nye grupper, og helst andre grupper enn det som vanligvis er målet for rekrutteringen.

Frivillighet Norge har utviklet en Veileder for Økt deltagelse, som har verktøy, tips og råd for frivilligheten og kommunen, og hvordan man kan jobbe sammen for å få flere inn i aktivitet:

Veileder for Økt deltagelse