Hopp til hovedinnholdet

Ideell aktør

Økonomisk virksomhet som driver velferdstjenester uten mål om å tjene penger.

Ideelle aktører i Norge driver sykehjem, barnevernsinstitusjoner, rusomsorg, skoler, barnehager og andre velferdstjenester og ofte på oppdrag fra det offentlige og med offentlig finansiering.

Det finnes ikke en juridisk definisjon på «ideell aktør» i Norge. Frivillighet Norge definerer en ideell aktør som en økonomisk virksomhet som:

  • drives som ikke-fortjenestebasert foretak. Det vil si at eventuelt overskudd investeres i driften av virksomheten eller tilfaller organisasjonens formål, det blir ikke utbetalt som fortjeneste til private eiere i noe ledd.
  • eies av, eller har sitt utspring i, en stiftelse eller frivillig organisasjon med demokratisk oppbygging og høy grad av delaktighet og medbestemmelse.
  • representerer en merverdi i form av sin pionerrolle, sitt brukerperspektiv, sin tilgang på frivillige og/eller likepersoner, sin rolle som talerør for brukergrupper, den høye tilliten virksomheten har og/eller det helhetlige perspektivet som ligger til grunn for arbeidsmetode og driftskonsept.

Hovedorganisasjonen Virke har utarbeidet en bransjestandard for ideell velferd som gir mer informasjon om hva en ideell aktør er: https://www.virke.no/pavirkningsarbeid/bransjer/ideell-og-frivillighet/bransjestandard-for-ideell-velferd/

En ideell aktør er ikke det samme som en sosial entreprenør, da sosiale entreprenører kan være kommersielle og dermed tillate at eiere tar ut utbytte. Noen ideelle aktører bruker likevel sosialt entreprenørskap som metode i sin virksomhet.

Ideell aktør er heller ikke det samme som en frivillig organisasjon.