Hopp til hovedinnholdet

Giver

En person som gir penger eller gaver til frivilligheten en gang eller jevnlig.

Å ha givere som bidrar med økonomisk støtte eller andre gaver til frivilligheten er for mange organisasjoner, lag og foreninger en viktig måte å skaffe ressurser på. Faste givere skiller seg fra medlemmer ved at de ikke betaler kontingent, og ikke har demokratiske rettigheter.

Pengegaver kan gis til organisasjonens virksomhet generelt, eller til et avgrenset formål. Gaver gir imidlertid per definisjon ikke noen rett til motytelser (f.eks medlemsblad eller deltagelse på medlemsaktiviteter). Likevel er det vanlig at organisasjoner gir informasjon om organisasjonens aktiviteter og formål til sine faste givere.

Givere kan gi andre gaver enn penger. En giver kan også bidra gjennom å gi til innsamling av varmt tøy til flyktninger, eller på andre måter som bidra til en organisasjons, lags eller forenings drift og formål.