Hopp til hovedinnholdet

Likeperson

Person som bruker sin erfaring fra selvopplevd situasjon som pasient/pårørende til å hjelpe andre som opplever det samme.

Likepersoner driver innenfor flere ulike felt, blant annet rus, helse, kriminalitet og drop-out problematikk. Likepersoner er en viktig del av det frivillige oppfølgingstilbudet til disse gruppene, og i forebyggende arbeid. Likepersoner bruker sin erfaring fra en selvopplevd situasjon til å hjelpe andre som opplever det samme. Et eksempel er en som har vært igjennom en brystkreftsykdom, som settes i kontakt med en som nettopp har fått diagnosen. Personen er da en likeperson for den som er syk. Det finnes også likepersoner som er pårørende. Et eksempel er om man er en mor som har et barn med rusproblemer, kan man settes i kontakt med en som har hatt et rusavhengig barn lenge. Målet er at den med erfaring skal kunne veilede og støtte den andre, fordi de kjenner til hvilke utfordringer og problemstillinger som kan dukke opp.