Hopp til hovedinnholdet

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næring og kommune.

Frivilligsentralene jobber sammen med nevnte aktører for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. De skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.

Frivilligsentraler kan være eid av kommunen, eller være organisert som forening eller stiftelse. Uavhengig av organisasjonsform søker frivilligsentralene å være kommunenes fag- og ressurssenter for frivillighet.

Frivilligsentraler kan være et viktig nav i utøvelsen av frivillighetspolitikken i kommunen. I flere kommuner som har en frivillighetspolitikk fungerer frivilligsentralen som et bindeledd mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.

Frivilligsentraler er underlagt Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.

Interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler har en rekke ressurser, statistikk og anbefalinger til hvordan frivilligsentraler bør driftes.