Hopp til hovedinnholdet

Statsforvalter (tidl. fylkesmann)

Statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap. Dette gjør statsforvalteren til en sentral rolle i ulike politiske programmer, som for eksempel "Leve hele livet", som mange frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og andre kommunale frivillige ofte blir engasjert i.