Hopp til hovedinnholdet

Frivillig

En person som gjør en innsats som kommer personer utenfor egen familie til gode uten å få lønn for dette.

En frivillig er en person som gjør frivillig arbeid, som regel for en organisasjon, lag eller forenings drift og/eller formål uten å få betalt i form av lønn. Frivillige kan være medlemmer i organisasjonen, men mange er også frivillige uten å være medlem.

ILO (International labor organization) definerer frivillig arbeid som: «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter – enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning – uten å ta betalt.» ILO Manual on the Measurement of volunteer Work side 13.

Definisjonen vektlegger at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, nærmiljøet, eller andre enn nære slektninger eller personer som kan regnes som en del av egen husholdning.

Frivillige kan motta kompensasjon for å dekke kostnader de har knyttet til det frivillige arbeidet, for eksempel dekning av reiseutgifter eller kjøregodtgjørelse.