Hopp til hovedinnholdet

Kommune

Geografisk avgrenset område med egen administrasjon og demokratisk valgt politisk ledelse, som har som oppgave å levere tjenester til innbyggerne.

Norske kommuner har egen politisk og administrativ ledelse. Kommuner leverer tjenester til innbyggerne, som for eksempel omsorgsboliger for eldre og barnehager. Mange av disse tjenestene er lovfestet, som betyr at kommunen må tilby dem. Kommuner kan ha egne ansatte som har ansvar for å følge opp frivilligheten i kommunen, og vedtatt politikk som sier noe om hvordan kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten. Kommuner kan også ha ulike støtteordninger for frivilligheten. Derfor er kommunen en potensiell samarbeidspartner for frivillige lag, organisasjoner og foreninger.

I Norge betyr kommune en politisk og administrativt territorielt avgrenset enhet innenfor det offentlige styringsverket i staten, og inkluderer kommuner så vel som fylkeskommuner. Norske kommuner utfører en rekke oppgaver på vegne av staten, for eksempel når det gjelder å sette i verk offentlige velferdsrettigheter overfor innbyggerne. Samtidig er kommunenes eksistensberettigelse forankret lokalt som uavhengige styringsorganer med en viss politisk og administrativ selvstendighet overfor statlige forvaltningsnivåer og -organer.

Frivillighet Norge har utviklet en Veileder for Økt deltagelse, som har verktøy, tips og råd for frivilligheten og kommunen, og hvordan man kan jobbe sammen for å få flere inn i aktivitet:

Veileder for Økt deltagelse