Hopp til hovedinnholdet

Organisasjonsdemokrati

Måten en frivillig organisasjon sørger for at medlemmene er med på å bestemme organisasjonens styre, målsetninger og virksomhet.

Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte. Organisasjonsdemokratiet kan være organisert på forskjellige måter. I foreninger har medlemmene demokratiske rettigheter som er slått fast i vedtektene. Vanligvis har medlemmene møte- og stemmerett på et årsmøte og velger der et styre som får ansvaret for all virksomhet fram til neste årsmøte.

I stiftelser er det styret som ivaretar organisasjonsdemokratiet og i ideelle aksjeselskap er det selskapets eiere som utpeker styret.

Se Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner for mer informasjon: https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ledelse-og-styrearbeid/styreprinsippene/