Hopp til hovedinnholdet

Sponsor

Person eller et firma som gir økonomisk eller annen form for materiell støtte til en frivillig organisasjon, ideell virksomhet, arrangement eller liknende, gjerne med en forventning om å få en form for markedsføring i gjengjeld.

En sponsor driver med sponsing. Sponsing er indirekte reklame. Personer, bedrifter, organisasjoner eller offentlige institusjoner yter støtte til – sponser – for å knytte noe allmennheten oppfatter som positivt til sitt navn eller sin virksomhet. Sponsorer er viktige for mange frivillige organisasjoner, tilbud og arrangementer.

Sponsor skiller seg fra giver gjennom at en giver ikke forventer noe annet i gjengjeld for støtten enn at den brukes til formålet.