Hopp til hovedinnholdet

Frivillig organisasjon

Flere mennesker eller virksomheter som kommer sammen, formaliserer et samarbeid og driver aktivitet som ikke har mål om fortjeneste, og som ikke er organisert av det offentlige.

En organisasjon etableres når flere mennesker eller virksomheter kommer sammen og lager felles regler for hvordan de skal drive aktiviteten sin. For at det skal være en frivillig organisasjon må driften ikke være organisert av det offentlige, og ikke være basert på fortjeneste med mål om å ta ut utbytte.

Det fins ikke en juridisk definisjon på begrepet «frivillig organisasjon» i Norge. Frivillige organisasjoner kan ha ulike organisasjonsformer, som forening, stiftelse eller ideelt aksjeselskap.

I Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform 2019-2023 er frivillig organisasjon definert slik:

  • en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke- fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.
  • baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats.

En frivillig organisasjon kan være:

  • en forening (lag, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon) med medlemmer og demokratisk oppbygging, eller
  • en stiftelse eller ideelt aksjeselskap som ikke deler ut midler eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.

https://www.frivillighetnorge.no/fakta/hva-er-en-frivillig-organisasjon/

En frivillig organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret. For å kunne registrere seg der må organisasjonen oppfylle noen krav under frivillighetsregisterloven. Ved behov for en ytterligere utdypende definisjon, gå til Lov om registrer for frivillig virksomhet.

Frivillig organisasjoner er ikke det samme som ideelle organisasjoner. Ideelle organisasjoner har ideelle formål, men organiserer seg ikke nødvendigvis på en måte som gjør at de kan registreres i Frivillighetsregisteret.