Hopp til hovedinnholdet

Tilskudd

Penger som overføres fra staten eller kommunen og som ikke gjelder kjøp av en vare eller en tjeneste.

Både staten, fylker og kommuner gir tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskudd kan gis gjennom tilskuddsordninger eller som direkte tilskudd til en organisasjon. Tilskudd er en vanlig måte det offentlige kan støtte aktiviteter i frivillige organisasjoner økonomisk.

Det er vanlig å skille mellom driftstilskudd (noen ganger kalt grunntilskudd) og prosjekttilskudd. Driftstilskudd vanligvis er penger som organisasjonen fritt kan bruke på aktiviteter innenfor sitt eget formål. Prosjekttilskudd må brukes på en avgrenset aktivitet som er innenfor noen kriterier som er satt av det offentlige.

Pengeutdelende stiftelser støtter også organisasjoner økonomisk og er en viktig inntektskilde. Støtte fra stiftelser kalles gjerne «gaver» eller «tildelinger».

Frivillighet Norge anbefaler to oversikter over støtte og tilskudd som lag, organisasjoner og foreninger kan motta:

stotte.ungfritid.no

tilskudd.no