Hopp til hovedinnholdet

Punktfrivillighet

Frivillighet som er knyttet til en enkelthendelse/enkeltarrangement.

Punktfrivillighet er frivillig innsats som er knyttet til en konkret hendelse eller arrangement, i motsetning til varig organisasjonsaktivitet.

Punktfrivillighet kan også omtales som «Ad-Hoc» frivillighet og utløses av at noen ser et behov som de vil bidra til å løse. Når en krevende situasjon eller krise plutselig oppstår organiserer ofte enkeltpersoner eller foreninger folk som vil hjelpe til. Dette kan f.eks. være når kriser oppstår, urett har blitt begått, miljøet har blitt skadet eller noen trenger hjelp og støtte.

Frivillighet på festivaler eller store idrettsarrangementer kan også omtales som punktfrivillighet.