Hopp til hovedinnholdet

Foreldreleder/ foreldrefrivillig

Foreldre/foresatte som bidrar med frivillig innsats i en organisasjon og på aktiviteter, hvor eget barn deltar.

Foreldre/foresatte gjør en viktig innsats for frivillig sektor. Foreldrefrivillighet er når en forelder gjør frivillig arbeid for aktiviteten som barnet deltar på. Eksempler er å stå i kiosken under en håndballkamp, være basketballtrener, være med på speidertur eller ta vervet som kasserer i korpset.

Selv om foreldrefrivillige sin innsats er knyttet til egne barns aktiviteter kommer de også andre barn i nærmiljøet til gode.