Hopp til hovedinnholdet

Fritidsveileder

Person som innbyggerne i nærområdet vet de kan kontakte ved hjelp til fritidsaktiviteter.

Noen kommuner har ansatte fritidsveiledere. Alle som bor i kommunen kan kontakte fritidsveileder, som skal ha oversikt over lag og foreninger i nærmiljøet, kunne kartlegge og veilede familier etter behov, hjelpe personer inn i aktiviteter og søke kontingentkassa dersom det er behov for støtte til medlemsavgift og utstyr.

Noen kommuner kaller fritidsveileder for fritidskontakt eller fritidskoordinator. Frivillighet Norge anser dette som samme aktør.