Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetspolitikk

Politisk og administrativt forankret plan for hvordan kommune eller fylkeskommune skal jobbe med og legge til rette for frivillige lag og foreninger.

Frivillighet er et eget politisk område. En frivillighetspolitikk er en plan for hvordan kommunen skal legge til rette for frivillige organisasjoner og for hvordan kommunen og frivillig sektor skal jobbe sammen. Frivillighetspolitikken inneholder både hvilke mål som er satt for arbeidet og hvilke virkemidler kommunen har for å legge til rette for frivilligheten. En frivillighetspolitikk er et viktig verktøy for å lykkes med frivilligheten lokalt. For at en frivillighetspolitikk skal bli best mulig bør kommunen sørge for å få kunnskap om frivilligheten og få innspill fra organisasjoner, lag og foreninger. Den må vedtas i kommunestyret eller fylkestinget.

«Gå til verktøykasse Utvikling av kommunal frivillighetspolitikk»
«Se hvilke kommuner som har en vedtatt frivillighetspolitikk»