Hopp til hovedinnholdet

Verving

Aktiviteter som gjøres for å få flere medlemmer, frivillige og/eller deltagere.

Mange organisasjoner gjennomfører ulike verveaktiviteter for å få flere medlemmer, deltakere, frivillige eller støttespillere. Dette kan være alt fra åpne arrangementer for å presentere seg for befolkningen til at medlemmer som verver andre får ulike fordeler eller materiell fra organisasjonen. Mange organisasjoner verver også gjennom kampanjer i sosiale medier for å synliggjøre muligheter for medlemskap i organisasjonen.

En ofte brukt metode for verving er oppsøkende verving, hvor organisasjonene oppsøker folk på gaten, hjemme eller andre steder der folk er og spør dem direkte.