Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge og KS re-signerte samarbeidsplattform

Publisert:
Oppdatert:
Tre personer holder avtale
Styreleder Kjel Erik Ullmann Øye og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge sammen med Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011. Plattformen er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor.

Samarbeidsplattformen inneholder blant annet noen overordnede prinsipper for dialog og samhandling mellom kommunene og frivilligheten i de lokale lag og foreningene.

–Vi får til mye mer sammen er i grunn overskriften på vår felles plattform. Det er oppskriften på bedre inkludering, helse, fellesskap, påvirkning og glede, sier styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øye.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen forteller at hun heier på frivilligheten.

– Vi i KS gjør alt vi kan for at kommunene skal bli bedre på samarbeid og for å bidra til begeistring for, og blant de frivillige, sier Helgesen.

– Det fremste bærekratfsmålet er nr 17, tenker jeg. Det om samarbeid.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge er godt fornøyd.

– Frivillige organisasjoner ønsker å bidra til å løse fremtidens utfordringer og skape et bærekraftig samfunn. Samarbeidsplattformen bygger på at Frivillighet Norge og KS har felles interesser i at vi har en sterk frivillig sektor lokal og regionalt, som anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Vi er enige om at samarbeid og samhandling mellom frivillig og kommunal sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller, sier Slotterøy Johnsen.

Samarbeidsplattformen er styrende når KS og Frivillighet Norge årlig kårer Årets frivillighetskommune 5. desember. I tillegg bidrar den til frivillighetsfaglig samarbeid gjennom konferanser og webinarer der tema er lokal frivillighetspolitikk.

Samarbeidsplattformen gjør at det er lav terskel for partene å ta kontakt ved behov. Dette har vært særlig tydelig under nasjonale kriser. Eksempler er flyktningsituasjonen i 2015 og 2022, og under pandemien. På grunn av plattformen var Frivillighet Norge og KS raskt ute med felles anbefalinger om hvordan kommunene kunne samarbeide med lokale lag og foreninger i møte med utfordringer knyttet til disse krisene lokalt.

Flere nye temaområder er nå kommet inn i den reviderte plattformen.

– For eksempel understreker plattformen tydeligere frivillige organisasjoners viktige rolle for demokratiet ved å være pådrivere og kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. I tillegg tydeliggjøres det at samarbeid med kommunen må skje innenfor rammen av de frivillige organisasjonenes formål, sier Slotterøy Johnsen.

Avtalen gjelder frem til 2027.

Les hele samarbeidsavtalen mellom Frivillighet Norge og KS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring