Hopp til hovedinnholdet

En veileder for Økt deltagelse i frivilligheten

Velkommen til en veileder for økt deltagelse i frivilligheten.

Veilederen er laget av Frivillighet Norge, med støtte fra Helsedirektoratet, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er få med flere i frivilligheten, og at flere kommuner og frivillige lag, foreninger og organisasjoner skal samarbeide om økt deltagelse.

Veilederen forteller om økt deltagelses betydning for å forebygge ensomhet, utjevne sosiale forskjeller. Det står om barrierer for deltagelse, og hvordan du kan bidra til å bygge ned disse.

Når du velger rolle, får du tips, verktøy og informasjon tilpasset deg og anbefalinger om hva akkurat du kan gjøre for å få flere inn i aktivitet!

Velg din rolle og kom i gang