Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Representater fra frivilligheten i et felles lagbilde

Vi skapte året sammen!

«Hvert år burde være Frivillighetens år» sa Kronprins Håkon, Frivillighetens års høye beskytter i sin tale på Frivillighetens dag 5.12.2022. Mye over 2000 arran...

Publisert
Oppdatert:

Bildet viser en gruppe mennesker som står med en plakat som sier: Nei til moms på dugnad.

Forventer at Stortinget sikrer full momskompensasjon for frivilligheten - mangler 132 millioner

Frivillig sektor bidrar til det norske samfunnet på en måte som ikke kan verdsettes nok. Momskompensasjonsordningen er et viktig grep for å styrke frivillighete...

Publisert
Oppdatert:

Hender som holder frem en vaffel i papir

Fylkeskommunalt fagnettverk for frivillighet

Frivillighet Norge har siden 2020 arrangert faglige nettverk for ansatte i fylkeskommuner som arbeider med frivillighet. Fredag 18. april møttes representanter ...

Publisert
Oppdatert:

Arendalsuka

Her møter du Frivillighet Norge på Arendalsuka

Frivillighet Norge er til stede under Arendalsuka med våre politiske budskap og arrangement. Vi har egne arrangement og samarbeider med andre aktørers arrangeme...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av Kristiansand med logo fra Demokratiuka

Frivillige organisasjoners demokratiske rolle på dagsorden under Demokratiuka i Kristiansand

Onsdag 4. mai arrangerte KS og Frivillighet Norge et seminar om sivilsamfunnets betydning for demokratiet. Arrangementet var en del av hovedprogrammet under Dem...

Publisert
Oppdatert:

Gruppe mennesker, helprofil

Norden må samarbeide om bedre velferd

Til tross for at vi har verdens sterkeste velferdssamfunn, har vi store sosiale utfordringer, også i Norden. Torsdag 4. mai gikk startsskuddet for et nytt nordi...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av flere ungdommer i samtale med hverandre

Ungdomsråd samlet under Demokratiuka: – Vi må bli lyttet til

Under Demokratiuka samlet medlemmer og ledere fra ungdomsråd seg i Kristiansand. Ungdomsrepresentantene snakket om barrierer for deltagelse i frivilligheten og ...

Publisert
Oppdatert:

Barn som står på en scene og løfter hendene i været. De smiler og synger.

Rom for deltagelse – ny kulturfrivillighetsstrategi

Torsdag 27. april slapp Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) kulturfrivillighetstrategien "Rom for deltagelse", som skal gjelde for perioden 2023-2025.

Publisert
Oppdatert:

Mennesker på Karl Johan som går i 17.mai tog

Tips til deg som skal holde tale på 17. mai

Er du medlem eller leder i en frivillig organisasjon og skal holde 17.mai-tale i år? Frivillighet Norge har noen tips som kan gjøre oppgaven enklere!

Publisert
Oppdatert:

Folk sitter i et rom og ser på to personer presentere målet for samlingen på en skjerm.

Hvordan jobber storbyene for økt deltagelse for barn og unge?

Åtte storbykommuner: Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim kom sammen 16. – 18. april 2023 i Trondheim for å diskutere fell...

Publisert
Oppdatert:

(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender rundt en stamme

Det offentlige kan vise vei til fellesskap og god folkehelse

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å øke samfunnsdeltakelsen og redusere utenforskap. Det offentlige hjelpeapparatet må bli mer bevisst på at...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender