Hopp til hovedinnholdet

Kan de frivillige organisasjonene bidra til å gjøre det norske demokratiet mer robust?

Publisert:
Oppdatert:
Gjeng med unge voksne
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge

I samhandlingsplattformen mellom Frivillighet Norge og KS anbefales alle kommuner og fylker å vedta en helhetlig frivillighetspolitikk. En lokal frivillighetspolitikk bør støtte opp om frivillige organisasjoners rolle i demokratiet, blant annet ved å inkludere organisasjonene i beslutningsprosesser.

KS har nylig vedtatt sin politikk for de neste fire årene. Flere av målene handler om å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt.

I Norge har vi sterke og uavhengige frivillige organisasjoner som ikke er redde for å ta rollen som «vaktbikkjer» overfor myndighetene. Det bidrar til å styrke demokratiet vårt og gjør det mer robust – både lokalt og nasjonalt.

Organisasjonene representerer arenaer hvor vi lærer å samarbeide, komme fram til kompromisser og løsninger. I tillegg har svært mange av våre politikere tatt «grunnskole» i demokratisk praksis i en av de over 100 000 lag og foreningene vi har i Norge. Mange folkevalgte vet derfor at organisasjonene målbærer viktige og mangfoldige erfaringer fra vanlige folk til beslutningstakere.

Det gjør de endelige politiske beslutningene bedre, og det gjør også at folk får mer tillit til beslutningene politikerne gjør.

Viktig samfunnsaktør

Gjennom de frivillige organisasjonene kan alle være med å påvirke samfunnsutviklingen. På sitt beste kan frivilligheten være med på å motvirke polarisering og ekkokamre.

I noen kommuner ser vi en tendens til at frivilligheten blir redusert til en leverandør av tjenester. Da svekkes organisasjonenes rolle som samfunnsaktør, og med det også tilliten til demokratiet.

Frivillighet Norge er derfor opptatt av at kommunene må legge til rette for god dialog og samhandlingsarenaer mellom lokale beslutningstakere og frivillige lag og foreninger.

Kommuner bør ha en lokal frivillighetspolitikk

I samhandlingsplattformen mellom Frivillighet Norge og KS anbefales alle kommuner og fylker å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med lag og organisasjoner.

En lokal frivillighetspolitikk bør ha konkrete virkemidler som støtter opp om de frivillige organisasjonenes viktige rolle i demokratiet ved å inkludere organisasjonene systematisk i beslutningsprosesser.

Frivillighet og demokrati på dagsorden

De neste ukene er frivillighetens rolle i demokratiet tema på flere arrangementer. Den 8.mai inviterer Frivillighet Norge til fagseminar på Demokratiuka i Kristiansand. Sammen med KS og Institutt for samfunnsforskning setter vi spørsmålet «hvordan kan de frivillige organisasjonene gjøre det norske demokratiet mer robust?» på dagsorden.

Målet med fagseminaret er å løfte tematikken slik at vi kan arbeide videre med den i 2024 og 2025. Det vil derfor legges opp til innspillprosesser underveis.

Videre arrangerer vi politisk vårkonferanse i Oslo den 29.mai. Her skal dyktige innledere se nærmere på organisasjoners rolle ved valg.

Begge arrangementene er gratis og åpne for frivillige organisasjoner. Meld deg på nå!

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring