Hopp til hovedinnholdet

Inkluderende lokalsamfunn – samarbeid mellom kommune og frivillighet fremover

Publisert:
Oppdatert:
Hender
Foto: Pickit

Nylig inviterte kommunesektorens organisasjon, KS, sine medlemmer til kommunalpolitisk toppmøte. Her ble politikk for de neste årene diskutert. Flere av målene handler om å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt for å bygge sterke og inkluderende lokalsamfunn.

I løpet av 2023 har KS arbeidet med innspill fra sine medlemmer om hvilke tema som bør prege KS sin politikk i perioden 2024-2027. Nylig ble det ferdige dokumentet drøftet av delegatene på det kommunalpolitiske toppmøtet 12. til 14.februar.

Frivillighet Norge har plukket ut noen av de temaene som berører frivillig sektor som lokal samfunnsaktør mest:

 1. Sterkt lokaldemokrati

  Kommunene vil støtte og legge til rette for frivillighet og kulturtilbud som skaper sterke og levende lokalsamfunn. I tillegg vil de legge til rette for systematisk samarbeid med organisasjonslivet i kommuner og fylkeskommuner.

 2. Bærekraftig velferd
  Kommunene vil styrke det lokale folkehelsearbeidet og tilrettelegge for møteplasser og sosiale fellesskap. I tillegg vil de samarbeide godt med frivillig sektor, med gjensidig respekt for hverandres roller.
 3. Inkluderende samfunnsliv

  Kommunene vil gi frivillig sektor forutsigbare rammevilkår, der økonomisk støtte i størst mulig grad gis som frie inntekter. I tillegg vil de jobbe for at alle barn har mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

 4. Trygt og sikkert samfunn

  Kommunene vil ta initiativ til samarbeid for å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i beredskapsarbeidet på̊ tvers av sektorer. Blant annet vil de ta initiativ til flere relevante øvelser med vekt på samordning mellom lokale, regionale og nasjonale aktører. I tillegg vil de styrke og konkretisere samarbeidet med frivilligheten og næringslivet i beredskapsarbeidet.

Veien til en helhetlig frivillighetspolitikk

En viktig del av arbeidet til Frivillighet Norge, er å styrke dialog og samhandling mellom frivillige organisasjoner lokalt og kommunen.

Dette gjør vi ved å bistå kommuner i å utvikle en frivillighetspolitikk. Vi tilbyr blant annet råd, lokal kartlegging og utforming av kunnskapsgrunnlag til en frivillighetspolitikk. Ta kontakt for mer informasjon.

De fire punktene vi har plukket ut over, er alle relevante å implementere i kommunens frivillighetspolitikk. Ett eksempel er hvordan frivillighetspolitikken kan legge til rette for å senke terskelen for barn og unges deltakelse i varige fritidsaktiviteter ved å ta i bruk ungfritid.no. Et annet eksempel er inkludere beredskapsorganisasjoner i det kommunale beredskapsrådet.

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring