Hopp til hovedinnholdet

Kommunene ønsker å styrke beredskapen for å skape et trygt og sikkert samfunn

Publisert:
Oppdatert:
mann og kvinne ved sjøen
Foto: Frivillighet Norge/Hedvig Kolboholen

KS har nylig vedtatt sin politikk for de neste fire årene. Flere av målene handler om å styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt for å bygge sterke og inkluderende lokalsamfunn. Frivillighet Norge håper dette vil føre til at flere kommuner utvikler en lokal frivillighetspolitikk som legger til rette for vekst og utviklingsmuligheter for de frivillige organisasjonene.

Et av målene vedtatt av KS er et Trygt og sikkert samfunn.

Fokuset på beredskap har økt både på grunn av erfaringene fra pandemien, men også som følge av alvorlige naturkatastrofer de siste årene. Her har kommunene vedtatt at de vil samarbeid for å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i beredskapsarbeidet på̊ tvers av sektorer.

Kommunene vil blant annet ta initiativ til flere relevante øvelser og styrke og konkretisere samarbeidet med frivilligheten og næringslivet.

Flere av Frivillighet Norges medlemmer har redning og søk etter savnede på sjø og land som et av sine hovedformål. Disse organisasjonene har både lokaler, utstyr, logistikk og trente folk som kan stille på kort varsel. Lokale myndigheter og politiet er helt avhengig av disse organisasjonenes ressurser og kompetanse i lokale rednings og søksoppdrag og i nasjonale kriser.

Organisasjoner er sentrale i krisesituasjoner

Organisasjoner som ikke har beredskap som hovedformål bidrar også til mobilisering i en krisesituasjon. Et eksempel er hvordan myndighetene under Covid19 pandemien, gjennom organisasjonene, nådde ut med viktig informasjon til målgrupper som var vanskelig å nå gjennom vanlige kommunikasjonskanaler.

Samtidig kunne organisasjonene gi viktig informasjon tilbake til myndigheten fra sine medlemmer.

Samarbeid mellom sektorene

Å være klar til å bidra i beredskapsarbeid krever tid og ressurser også utenfor krisesituasjoner, uavhengig av om det er innen søk og redning, omsorgsberedskap eller andre former for beredskapstiltak. Frivillighet Norge er derfor glad for at kommunene nå ønsker å ta initiativ til flere øvelser og styrke og konkretisere samarbeidet med frivillig sektor.

Både KS og Frivillighet Norge anbefaler alle kommuner og fylker å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med lokale lag og foreninger.

En lokal frivillighetspolitikk bør ha konkrete virkemidler som støtter opp om god informasjonsflyt med frivillige organisasjoner på lokalt nivå. Frivillighet Norge anbefaler at sentrale beredskapsorganisasjoner må være en del av kommunens beredskapsråd for å senke terskelen for god informasjonsflyt knyttet til beredskapsfaglige spørsmål.

I tillegg bør kommunen inngå en beredskapsavtale med de frivillige beredskapsorganisasjonene og andre frivillighetsressurser som finnes i deres kommune.

Se også:

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring