Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge besøkte voksenopplæringen: - Lærerne er viktige!

Publisert:
Oppdatert:
en åpen bok som det blir notert i
Illustrasjonsbilde. Foto; Hedvig Kolboholen.

Den 21.mars besøkte Frivillighet Norge Voksenopplæringen ved Rosenhof i Oslo. Der viste vi lærerne hvordan de kan utgjøre en viktig forskjell for sine elever gjennom å vise dem de mange mulighetene i frivilligheten.

Samarbeidet mellom Frivillighet Norge og Rosenhof er ikke nytt, men med stadig nye verktøy (og lærere) kan det være verdifullt å møtes for å dele informasjon og erfaringer.

Rektor ved Oslo Voksenopplæring Rosenhof Lene Løge Almqvist introduserte besøket, og fremsatte frivilligheten som mulig arena for inkludering for elevene ved voksenopplæring.

- Dette besøket er starten på et viktig grunnlag for å kunne ta temaet «frivillighet» inn i klasserommene våre, sa hun.

Allerede er frivillighet et tema mange lærere tar opp med sine elever, men med oppdatert info og nye verktøy kan det bli enda lettere å sette det på timeplanen.

Voksenopplæringens læreplan + frivilligheten = sant

Presentasjonen ble holdt av Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge.

Holmin kunne blant annet vise at 78 prosent av befolkningen i Norge er medlem i en organisasjon, og at det er blitt regnet ut at frivillig innsats utgjør så mye som 142 000 årsverk i dette landet!

Videre satt hun ord på at deltakelse i frivilligheten og voksenopplæringens mandat faktisk har en god del til felles:

- I læreplanen for voksne innvandrere står det om folkehelse, livsmestring, demokrati og medborgerskap. Det står om språk, arbeid, fritid og sosiale nettverk. Alt dette matcher bra med frivilligheten, sa Holmin.

Hun trakk særlig fram at frivillig sektor kan bidra til opplæring i demokratiske prosesser, bygge oppunder tillit som fenomen, og at frivilligheten er en fin arena for å lære norsk.

- For noen kan også frivilligheten være en inngang til arbeidslivet, men viktigst av alt er frivillighetens egenverdi med nettverksbygging, vennskap og mestring, fortalte hun videre.

Verktøy for lærere om frivillighet

Holmin var tydelig på at Frivillighet Norges mål er at flere skal få muligheten til å delta i frivilligheten. Lærene ved voksenopplæringen kan bidra stort til økt deltakelse ved å fortelle sine elever om frivillighet. De ble derfor introdusert for en rekke nettressurser fra Frivillighet Norge som kan bidra til at flere melder seg som både frivillig og deltaker.

Lærerne fikk blant annet høre om oversikten med frivilligoppdrag Frivillig.no, oversikten med fritidsaktiviteter Ungfritid.no og oversikten med støtteordninger til fritidsaktiviteter Stotte.ungfritid.no.

Ikke minst fikk lærerne se at alle disse nettsidene har innebygde oversetter-funksjoner med Google translate. Det kan gjøre det lettere å finne informasjon for elevene deres som jo ikke har norsk som morsmål, og dermed minske den språklige barrieren for deltakelse i frivilligheten.

Lærerne ble også vist noen infovideoer, frivillighetens ordbok, og annet materiell som ligger i verktøykassen på frivillighetnorge.no.

«I læreplanen for voksne innvandrere står det om folkehelse, livsmestring, demokrati og medborgerskap. Det står om språk, arbeid, fritid og sosiale nettverk. Alt dette matcher bra med frivilligheten.»

Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær, Frivillighet Norge.

Et arbeid under utvikling

Etter presentasjonen fikk de frammøtte god tid til å “klikke” seg gjennom nettressursene for å gjøre seg kjent dem og bli inspirert til fremtidig undervisning i temaet frivillighet.

Lærerne fikk gi tilbakemeldinger om hva de likte på nettside, men også hva de savnet. Frivillighet Norge dro hjem med både gode tilbakemeldinger og nye ideer til tegnebordet!

- De som kjenner lite til frivilligheten, er mindre med. Derfor er det viktig å fortelle nye om frivillige organisasjoner og om hvordan man kan delta. Lærerne er viktige, sa Holmin etter møtet.

Fremover vil Frivillighet Norge fortsette jobben med å utvikle og synliggjøre nettressurser om frivillighet så det blir enda mer tilgjengelige for lærere i voksenopplæringen. Samtidig vil vi teste nye ideer og samarbeid med mål om å nå ut til stadig nye deler av befolkningen.

- Forhåpentligvis vil det føre til at flere voksne innvandrere får info om frivillighet og motiveres til å delta i fremtiden!

Kontaktperson

Bilde av Kai Andre Sunde
Kai Andre Sunde
Rådgiver
kai@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring