Hopp til hovedinnholdet

Informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet fins over alt, men er ikke lik overalt. Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er våre viktigste sosiale fellesskap.

Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet Norges instruktører reiser ut og holder informasjonsmøter i organisasjoner, voksenopplæringssentre og andre relevante arenaer om frivillighet. Vi tilbyr også en digital lærepakke for å gjennomføre informasjonsmøte på egenhånd.

Målet med informasjonsmøtene er å informere minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet. Øke bevisstheten rundt hva som regnes som frivillig aktivitet og inspirere og motivere til deltakelse i frivilligheten.

Hvem kan bestille et informasjonsmøte?

  • Minoritetsorganisasjoner
  • Skoler og voksenopplæringssentre
  • Asylmottak
  • Innvandrerråd
  • Arrangementer der vi treffer minoritetsbefolkningen.

Kom gjerne med forslag om nye arenaer og deltakere!

Informasjonsmøte bestilles ved å sende en mail til kai@frivillighetnorge.no

Digitalt informasjonsmøte

Informasjonsmøtet vårt finnes også som en digital lærepakke. Det inkluderer et filmet informasjonsmøte som er spesielt laget for å brukes i en pedagogisk sammenheng. Denne er laget med tanke på for eksempel lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger og som selv ønsker å gjennomføre informasjonsmøtet.

Lærepakken består av følgende dokumenter:

Du kan bestille et digitalt informasjonmøte ved å sende e-post til kai@frivillighetnorge.no Du vil da få tilsendt en komplett digital læringspakke som inneholder alt du trenger for å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte.