Hopp til hovedinnholdet

Materiell for bruk i skoleverket

Her finner du undervisningsmateriell som kan brukes til å bli bedre kjent med frivilligheten, til å få flere med og til å jobbe mot mobbing og utenforskap.

tre unge jenter med plakater: "bry deg", "spill en viktig rolle", "frivilligheten har plass til alle
Når barn og unge skal lære om frivillighetens historie og funksjon, demokrati og samfunnsengasjement.
Screenshot Om frivillighet

Skolemateriell om frivillighet fra Frivillig.no

Tema: Frivilligheten i Norge, demokrati, medborgerskap og lokalmiljø.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens plass og betydning for samfunnet og for enkeltindivider.

Målgruppe: Elever på ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, historie, KRLE og Innsats for andre.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SKOLEMATERIELLET OM FRIVILLIGHET

Frivillighet Norge har utviklet materiell om frivillighet for deg som er elev, og for deg som er lærer. Her finner lærere materiell som passer til en dobbeltime om frivillighet, inkludert et læringshefte med veiledning, memo-spill og presentasjon. Tema er frivillighetens historie og betydning i Norge.

For elever som skal skrive oppgave om frivillighet, eller bare vil finne ut hvordan de kan engasjere seg har vi samlet en del ressurser og lenker for å hjelpe deg på vei.

Screenshot Ungfritid

Ungfritid.no sin skoleside

Tema: Deltakelse i fritidsaktiviteter og i frivilligheten, med henvisning til barnekonvensjonen.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens rolle for barn og unge og betydningen av deltakelse i frivilligheten.

Målgruppe: Elever på 5-7. trinn, ungdomsskolen og videregående. Elevenes foresatte.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, KRLE og Innsats for andre.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL UNGFRITID.NO SIN SKOLESIDE

Skolen spiller en viktig rolle når det gjelder å informere både barn og foresatte om muligheten til og viktigheten av å delta i fritidsaktiviteter. I tillegg kan skolen bidra til å spre kunnskap og kjennskap om hvor man finner fritidsaktiviteter og hvordan man går fram for å melde seg på.

Her har vi samlet noen tips til hvordan dette kan gjøres i praksis.

Screenshot av Salabyverktøyet

Salaby - bli kjent med frivilligheten

Tema: Deltakelse i fritidsaktiviteter og i frivilligheten.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens rolle for barn og unge, og betydningen av deltakelse i frivilligheten.

Målgruppe: Elever på 5-7. trinn, ungdomsskolen.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, KRLE og Innsats for andre.

OBS: krever innlogging

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SALABY

Her kan du lære mer om:

• hvilken betydning frivillighet og frivillig arbeid har for demokrati og medborgerskap
• hvordan du kan engasjere deg
• fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner som lærings- og inkluderingsarena
• retten til deltakelse
• frivillighet i kunst-, kultur- og idrettsliv

Læreplantilknytning

Screenshot av lunkursverktøyet

Lynkurs i frivillighet - på flere språk

Tema: Frivilligheten i Norge, demokrati, medborgerskap og lokalmiljø.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens plass og betydning for samfunnet og for enkeltindivider.

Målgruppe: Elever på ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen, samt flerkulturelle grupperinger med begrenset norskkunnskap.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, historie, KRLE og Innsats for andre.

På denne siden finner du et lynkurs om frivilligheten i Norge. Med videoer som er tilrettelagt på en mengde forskjellige språk.

Hva engasjerer deg? Vil du gjøre det sammen med andre i en frivillig organisasjon? I organisasjoner kan du bli kjent med andre og få venner. Du kan lære noe nytt. Du øker kunnskapene dine og får erfaring og nettverk som kan hjelpe deg i arbeidslivet og i hverdagen. I Norge har vi ca. 100.000 frivillige organisasjoner. I frivillige organisasjoner samarbeider vi om saker som er viktige for oss. Det kan være alt fra å synge i kor til å arrangere barneteater, jobbe for bedre miljø, gi leksehjelp eller å ta vare på rusavhengige.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL LYNKURS I FRIVILLIGHET

Screenshot av AllemedUng

ALLEMED Ung - Verktøykasse

Tema: Deltakelse og medbestemmelse i fritidsaktiviteter og i frivilligheten, for alle uansett bakgrunn.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens rolle for barn og unge og betydningen av at alle får en mulighet til å delta i organisert fritid.

Målgruppe: Elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Elevenes foresatte.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, KRLE, Innsats for andre og foreldremøter.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL ALLEMED Ung

Ikke alle som vil får mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. Sånn skal det ikke være. Det kan du gjøre noe med! ALLEMED Ung er et verktøy av og for unge for å få ALLE MED i organiserte fritidsaktiviteter!

Screenshot Frivillighetensmuseum

Frivillighetens museum

Tema: Frivilligheten i Norge og dens betydning.

Mål: Bli kjent med den norske frivillighetens plass og betydning for samfunnet og for enkeltindivider.

Målgruppe: Elever på barneskolen, ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen.

Relevante fag: Samfunnskunnskap, historie, KRLE og Innsats for andre.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL FRIVILLIGHETENS MUSEUM

Bak hver frivillig handling finnes det en spesiell gjenstand som forteller en helt unik historie om innsats, belønning, omsorg og kjærlighet. Frivillighetens museum er en digital utstilling som stiller ut disse gjenstandene – bevisene på den frivillige innsatsen som ligger bak – for å synliggjøre hvor viktig frivillig arbeid er i samfunnet.

Utforsk historiene og de fine opplevelsene i frivilligheten gjennom denne digitale utstillingen. Museet kan brukes som en ressurs gjerne i kombinasjon med noen av de andre sidene som er nevnt lenger opp.

Frivillighetens ordbok og bilder av ord

Frivillighetens ordbok

Her er en oversikt over roller, begreper, aktører og aktiviteter rundt frivilligheten.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL FRIVILLIGHETENS ORDBOK

Logo Frivillighetens dag

Frivillighetens dag

FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember er til for å hedre de som bidrar som frivillig og løfte frem sivilsamfunnets betydning. Frivilligheten gir et varmere samfunn i alle aldre. Her er forslag til hvordan skoleklasser kan bruke dagen eller tiden rundt Frivillighetens dag i undervisningen

KLIKK HER FOR Å FINNE UT HVORDAN SKOLEN KAN MARKERE FRIVILLIGHETENS DAG

Informasjonsmøte om frivillighet

Bestill et informasjonsmøte, se video fra et informasjonsmøte eller bestill vår digitale lærepakke HER!

Kurs og praktisk hjelp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring