Hopp til hovedinnholdet

Forutsigbar momskompensasjon for frivillige organisasjoner skyves på nok en gang

Publisert:
Oppdatert:
Foto: skjermdump fra Stortingets Nett-TV Votering. Første visepresident Svein Harberg (H)
Foto: skjermdump, Stortingets nett-TV. Første visepresident Svein Harberg (H)

Igjen må frivillige organisasjoner vente på en forutsigbar momskompensasjon. Dette til tross for at flere partier har fremmet, og stemt for, forslag om regelstyring med effekt for Statsbudsjettet for 2025. Ingen av forslagene fikk flertall i debatten i Stortinget 19.mars.

I stedet blir alt som dreier seg om momskompensasjonsordningen lagt til en høring etter sommeren, slik regjeringen har lagt opp til.

Forslagsstiller Kathy Lie fra Sosialistisk Venstreparti (SV) trakk frem at frivillig aktivitet koster penger. SV har vært med på å sikre full kompensasjon for momsutgiftene gjennom saldering år for år. Noe som betyr at frivillige organisasjoner må leve i uvisse gjennom året, og at det blir utfordrende å planlegge aktiviteter.

– SV er urolig for at regjeringen ikke rekker å innfri eget løfte, og forslaget om regelstyring kunne vært drahjelp i dette arbeidet. Det er trist om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ender med å stemme mot noe de er for, sa Kathy Lie og utfordret igjen til å sikre regelstyring i forbindelse med statbudsjettet for 2025.

Venstre stilte seg bak dette, og trakk frem rollen frivillige organisasjoner spiller blant annet for fellsskap og tilhørighet til samfunnet.

– Dette må styrkes videre, mente Grunde Almeland fra Venstre under debatten i Stortinget.

Fremskrittpartiet la frem to forslag som begge innebar et arbeide for raskere implementering av regelstyring av momskompensasjonen: –Det er mulig å få dette på plass separat, uten en større høring mente Silje Hjemdal (Frp)

Ny høringsrunde

Representanter fra regjeringen viste til at bevilgningen til momskompensasjon har økt betraktelig de siste årene, og at målet om fullfinansiering er nådd.

Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet mente at forslagene om regelstyring nå foregriper det arbeidet regjeringen vil legge opp til i en høringsrunde. Samtidig informerte Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery om at høringen skal legges ut etter sommeren og ha en 3 måneders frist for innspill:

– Høringen vil ha som utgangspunkt at momskompensasjonsordningen fortsatt skal være ubyråkratisk, treffsikker og nå et mangfold av frivillige organisasjoner, sa Jaffery.

– Virker som et forsøk på å trenere saken

Frivillighet Norges utgangspunkt er at det ikke er behov for noen høring om regelstyring, da regelstyring kun handler om å sikre en forutsigbar finansiering av ordningen.

– Vi er bekymret for at en høring vil føre til at det ikke blir noe av regelstyring av momskompensasjonen nå. Resultatet av høringen og arbeidet med å implementere anbefalinger vil komme for sent for statsbudsjettet for 2025, og gjøre det vanskelig å få på plass regelstyring med denne regjeringen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Det kan virke som et forsøk på å trenere saken, og overlate spørsmålet til neste regjering og deres politiske vilje. Det er svært skuffende når regjeringen i Hurdalsplattformen i 2021 har et klart løfte om fullfinansiert og regelstyrt momskompensasjon.

En slik sentral økonomisk ordning for frivilligheten kan ikke være avhengig av hvilken sum som settes av i statsbudsjettet, og gjenstand for årlige forhandlinger, salderinger eller revideringer.

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring