Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjonsordningen på høring i september

Publisert:
En demonstrasjon mot moms på dugnad utenfor Stortinget
Sven Mollekleiv holder appell under en demonstrasjon mot moms på dugnad utenfor Stortinget

Den varslede omfattende høringen fra Kultur- og likestillingsdepartementet om momskompensasjonsordningen vil bli lagt ut i begynnelsen av september, med tre måneders høringsfrist.

I desember 2023 kom kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) med varsel om en større høring om momskompensasjonsordningen. Denne kommer som svar på utallige innspill fra frivilligheten knyttet til innfrielse av løftet om en regelstyring av momskompensasjonsordningen, og en økende bekymring knyttet til tolkninger av forskriften for tildeling. Frivillighet Norge mente det ikke er behov for en slik høring, og at denne vil skyve på avklaringer og implementering av gode løsninger, i altfor lang tid og potensielt til en ny regjering.

Stortingsrepresentant for Frp og medlem i familie- og kulturkomiteen, Silje Hjemdal, sendte skriftlig spørsmål om tidspunkt for høringen til statsråden 18.juni som svarte 25.juni:

"Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er den viktigste tilskuddsordningen for frivillig sektor. Ordningen fungerer godt og gir en stabil støtte til hele bredden av frivillig sektor. Derfor har denne regjeringen som den første noensinne prioritert full momskompensasjon hvert år siden vi tiltrådte.
Departementet legger opp til at forslag til endringer i ordningen går på høring over sommeren som planlagt. Da mange organisasjoner også har ferie i august legges det opp til at høringsnotatet sendes ut i begynnelsen av september. Det vil bli lagt opp til en tre måneders høringsfrist for å gi organisasjonene god tid til å komme med innspill."

Frivillighet Norge vil ta en lederrolle i arbeidet med innspill til denne høringen. Mer informasjon om prosessen kommer.

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring