Hopp til hovedinnholdet

Avgjørende fase for forutsigbar momskompensasjon

Publisert:
Oppdatert:
Demonstrasjon for momskompensasjon utenfor Stortinget

Forslaget om å innføre regelstyring av momskompensasjonsordningen for statsbudsjettet 2025 fikk ikke flertall i Familie- og kulturkomiteen denne uken. Regjeringen har varslet en omfattende høring av alle aspekter ved ordningen først over sommeren. Nå jobber Frivillighet Norge for å få flertall for et nytt forslag om en separat prosess for regelstyring.

Mindretallet i familie- og kulturkomiteen bestående av SV, Venstre og Frp stemmer for å be regjeringen om endringer som kan sikre regelstyring raskere enn ved en slik høring. Men dette er altså ikke tilstrekkelig for å få gjennomslag. Flere partier bør støtte et nytt forslag for raskere implementering. Det blir debatt om saken i Stortinget 19.mars.

Frivillighet Norge mener at det ikke er behov for noen høring om regelstyring, da regelstyring kun handler om å sikre en forutsigbar finansiering av ordningen.

Vi er bekymret for at en høring vil føre til at det ikke blir noe av regelstyring av momskompensasjonen nå. Resultatet av høringen og arbeidet med å implementere anbefalinger vil komme for sent for statsbudsjettet for 2025, og gjøre det vanskelig å få på plass regelstyring med denne regjeringen.

Regelstyring må komme på plass i budsjettforslaget for 2025. Dette vil gi en viktig forutsigbarhet for organisasjonene uten at det blir en større utgift på statsbudsjettet når det likevel er bevilget full kompensasjon de siste årene etter saldering.

Med regelstyring vil regjeringen levere på hele sin lovnad fra Hurdalsplattformen:
«Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.»

Frivilllighet Norge ønsker at målet om regelstyring gjennomføres så raskt som mulig. Det kan gjøres ved at regelstyring behandles som en separat og rask prosess våren 2024, mens andre endringer i forskriften sendes på høring slik Kultur- og likestillingsdepartementet planlegger. Dette vil åpne for at regelstyring innføres i statsbudsjettet for 2025.

Frivillighet Norge har derfor spilt inn følgende subsidiære forslag til debatten den 19.mars:

Stortinget ber regjeringen sørge for en rask høringsprosess om regelstyring av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, med mål om at regelstyring innføres i statsbudsjettet for 2025. Stortinget ber regjeringen følge opp øvrige justeringer av ordningen, herunder oppfølging av EY-rapporten, i en separat prosess.”

Hva kan dere som medlem gjøre?:

Det er viktig at frivillige organisasjoner støtter opp om, og får frem hvor viktig en forutsigbar momskompensasjonsordning er.

  • Ring og/eller send gjerne skriftlig støtte til det subsidiære forslaget, til kontakter i de ulike partiene på stortingsnivå.
  • Bruk media og gi dem eksempler på hvor sentral momskompensasjon er for økonomisk forutsigbarhet for deres organisasjon.

Hva har skjedd:

Felles opprop for regelstyring, sendt Støre november 2023

SV-forslaget om regelstyring 8 desember 2023

Momskompensasjonsordningen må regelstyres

Svar-brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet 25. januar 2024

Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen 5.mars 2024

Frivillighet Norge innspill til subsidiært forslag for debatten 19.mars 2024

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring